за страницата | карта | дирекции | e-mail | VPN VPN | english version english version  
Герб на Република БългарияМинистерство на икономиката, енергетиката и туризмаПромишленост, търговия, туризъм, енергетика, интеграция, предприемачество, приватизация
НачалоИкономическа политикаТърговияПредприемачествоТуризъмЕнергетика
25.10.2016 г. 
 начало / административни услуги
За министерството
Административни услуги
Икономическа политика
Енергетика
Конкурентоспособност
Предприемачество
Екология, енергийна ефективност и ВЕИ
Търговия
Туризъм
Корпоративно управление
Ликвидация и несъстоятелност
Регистриране и лицензиране
Експортен контрол
Защита на потребителите
Европейска Интеграция
Евроатлантическа интеграция
Офсетни програми
Връзки с обществеността
Нормативни документи
Антикорупция
Други страници

С лице към хората

за контакти:

"Едно гише" в сградата на ул. "Славянска" № 8. Работно време 9-17.30 ч без прекъсване
съгласно чл. 10 от НАО
чл.10, ал. 4 В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


Административно обслужване

Административно регулиране на стопански дейности

Бюлетин за продажба на имущества от масата на несъстоятелността

Лицензионен

Международни сертификати за внос на оръжия и международни сертификати за внос на изделия с двойна употреба

Разрешения за внос и износ на стоки съгласно Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005

Разрешения за износ, внос, трансфер, транзит, участие в изложения на оръжия и брокерска сделка с оръжия

Разрешения за износ, трансфер, транзит и брокерски услуги и удостоверения за внос на изделия и технологии с двойна употреба

Регистрационни режими в туризма, вписване на туристически информационни центрове и туристически сдружения в Националния туристически регистър

Удовлетворяване на реституционни претенции

Удостоверения за осъществена доставка на оръжия и удостоверения за осъществена доставка на изделия и технологии с двойна употреба

Удостоверения за регистрация за извършване на дейности, съгласно ЗЗХОКТХВТП

Удостоверения за регистрация за износ и трансфер и удостоверения за регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба

Участие на български физически или юридически лица в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)
Портал за виртуално деловодство

Анкетна карта

Харта на клиента

 © Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България  CNsys PLC, 2001