за страницата | карта | english version english version  
28.10.2016 г. 
Законодателство
ВЕИ
Проекти
Новини
Въпроси и отговори
Контакти
 

Актуални теми

Геотермална енергия

Една от съществените промени през последните години е увеличаването на броя на държавите, които използуват геотермална енергия. България е богата на геотермални ресурси. У нас има над 840 проучени находища с температура до 103°C в около 140 обекта.

още ->

Полезни инструменти

Инвестиционни процеси

Програми за енергийни оценки

Симулатор

Новини

Решение на Комисията от 30 юни 2009 г. за определяне на модел за националните планове за действие в областта на енергията от възобновяеми източници съгласно посоченото в Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

още ->Полезни връзки
Агенцията по енергийна ефективност

Фонд енергийна ефективност

Министерство на околната среда и водите

Европейска комисия

Партньорство за възобновяеми енергии и енергийна ефективност

Eвропейска банка за възстановяване и развитие

  
 търси
 Разработването на страницата e финансирано чрез грант TF 051712 от Японската програма за инициативи за промени в климата©