за страницата | карта | дирекции | e-mail | VPN VPN | english version english version  
Герб на Република БългарияМинистерство на икономиката, енергетиката и туризмаПромишленост, търговия, туризъм, енергетика, интеграция, предприемачество, приватизация
НачалоИкономическа политикаТърговияПредприемачествоТуризъмЕнергетика
24.10.2016 г. 
 начало / евроатлантическа интеграция / международни процедури на НАТО
Евроатлантическа интеграция
Международни процедури на НАТО


за контакти:

отдел "НАТО и икономически аспекти на сигурността"
Божидар Пенчев
ул. "Славянска" 8
тел. 940 7540 940 7541
b.penchev@mее.government.bg

отдел "НАТО и икономически аспекти на сигурността"
Диляна Карагеоргиева
ул. "Славянска" 8
тел. 940 7398
факс 980 4711
d.karageorgieva@mee.government.bg

отдел "НАТО и икономически аспекти на сигурността"
Петя Ценова
ул. "Славянска" 8
тел. 940 7582
p.cenova@mее.government.bg
База данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО

Фирма

Данни за кандидата

(адрес, телефон, факс, лице за връзка и др.)

Области на възможно участие в международни процедури на НАТО

Достъп до класифи-цирана информа-ция на НАТО

1

2

3

4

C Преработваща промишленост

"АГП Дивелопмънт" ЕАД София 1309
ул. "Кукуш" № 2
Бизнес парк "Антим тауър"
Евгений Гълъбов
тел.: +359 2 80 77 154
        +359 2 87 00 149
        +359 887 525 347
факс:+359 2 872 34 71
egalabov@antimgroup.com
26.30 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
26.51 Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация
27.11 Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори /токоизправители и стабилизатори/
28.99 Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде
33.12 Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение
33.13 Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
33.16 Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства

-

"Атоменергоремонт" ЕАД

Козлодуй 3321, обл. Враца
Елка Маринова
тел.: +359 973 7 41 44
+359 973 8 01 53
факс:+359 973 8 01 53
emarinova@aer-bg.com

28.11 Производство на метални конструкции и части от тях
28.12 Производство на метална дограма за строителството
28.21 Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
28.71 Производство на варели и други подобни съдове от стомана
28.75 Производство на метални изделия, некласифицирани другаде
29.56 Производство на машини със специално предназначение, некласифицирани другаде

-

"Балкантел" ООД София 1618
бул. "Братя Бъкстон" № 68
Христо Дурчев
тел.: +359 2 850 04 30
факс:+359 2 955 91 89
mail@balkantel.net
33.20 Инсталиране на машини и оборудване

-

"Весела" ООД Варна 9000
ул. "Жеравна" № 7
Тихомир Димитров
тел.: +359 52 302 109
факс:+359 52 302 113
tdimitrov@mbox.contact.bg
28.11 Производство на метални конструкции и части от тях
28.12 Производство на метална дограма за строителството
29.13 Производство на арматурни изделия

-

"Веста - М" ООД

Добрич 9300
ул. "Калиакра" № 66, ет. 2
Петър Михайлов
тел.: +359 58 60 54 66
факс:+359 58 60 56 66
prk@dobrich.net

34.20 Производство на каросерии за автомобили
Производство на ремаркета и полуремаркета

-

"ГБС Инфраструктурно строителство" АД София 1619,
ул. Дамяница № 3-5
Георги Лилов
тел.: +359 2 91 51 874
        +359 2 91 51 652
факс:+359 2 91 51 755
gbsis@gbs-bg.com
26.63 Производство на готови бетонови смеси
26.63 Производство на асфалтови смеси

-

"Геоком 2000" ООД Гоце Делчев 2900
ул. "Димитър Ножаров" № 5
Бончо Бонев
тел.: +359 878 698300
факс:+359 751 60012
bontchobonev@abv.bg
25.1 Производство на метални изделия за строителството
28.14 Производство на арматурни изделия
27.33 Изработка и монтаж на ел. табла

-

"Демакс" АД София 1138
кв. Горубляне-Промишлена зона
Марин Несторов
тел.: +359 2 93 07 777
факс:+359 2 93 07 700
demax@demax.bg
22.2 Полиграфически и други дейности, свързани с печатането
33.4 Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

НАТО Секретно

 

"Диана комерс 1" ЕООД Ямбол 8600
К-с "Златен рог" № 80
Кольо Колев
тел.: +359 46 661 054
        +359 46 661 055
факс:+359 46 661 056
dianacomers@abv.bg
22.23 Производство на дограма за строителството
25.1 Производство на метални изделия за строителството
31 Производство на мебели

-

"Дунарит" АД Русе 7000
ПК 12
Кръстю Кръстев
тел.: +359 82 811 520
факс:+359 82 811 530
office@dunarit.com
20.51 Производство на експлозиви

-

"Електрон Прогрес" EАД

София 1309,
ул. "Кукуш" № 1
Бизнес център "Електрон"
Петър Петров
тел.: +359 2 8127 212
факс:+359 2 8211 284
petrov@eprogress.bg

29.56 Устройства за противодействие на самоделни експлозиви "КОМЕТА"
Продукти и системи за сигурност
Системи и продукти за наблюдение
29.60 Дизайн и развитие на радари и радарни системи
31.62 Инсталиране на електрозахранващи системи
32.20/ DL 32.30 Радиосистеми и оборудване
Електроника

НАТО Секретно

"Епсилон комюникейшънс" ООД София 1784
Младост 1
бл. 66, вх. 6, ет. 5
Иво Траянов
тел.: +359 2 43 41 110
факс:+359 2 43 41 109
ivo@epsicom.net
29.56 Производство на продукти и системи за сигурност
Системи и продукти за наблюдение и управление
Производство на системи за комуникация

-

"Ескана" АД

Варна 9010
ул. "Арх. Петко Момилов" №26
Венцеслав Евстатиев
тел.: +359 52 30 34 74
факс:+359 52 30 34 75
venci@eskana.com

24.61 Производство на експлозиви
26.40 Производство на строителни изделия от глина
26.52 Производство на вар
26.61 Производство на изделия от бетон за строителството
26.63 Производство на готови бетонови смеси
28.11 Производство на метални конструкции и части от тях
29.13 Производство на арматурни изделия

-

"Информа-ционно обслужване" АД

София 1504
ул. "Панайот Волов" № 2
Георги Парапунов
тел.: +359 2 942 03 60
факс:+359 2 943 66 07
g.parapunov@is-bg.net  

29.56 Продукти и системи за сигурност
Системи и продукти за наблюдение
30.02 Производство на електронноизчислителна техника

-

"ИСА 2000" ЕООД

София 1408
бул. "Петко Каравелов" № 46
бл. 20, ет. 1, ап. 1
Юлиян Инджов
тел.: +359 888 557 233
факс:+359 2 951 54 33
isa2000@abv.bg

26.61 Производство на изделия от бетон за строителството
26.63 Производство на готови бетонови смеси
26.63 Производство на асфалтови смеси
26.82 Производство на продукти от неметални минерали

-

"Лема Трейдинг" ЕООД

София 1592
ЖК Дружба 1
бул. "Проф. Цветан Лазаров", № 33, ет. 1
Сергей Велков
тел.: +359 2 492 20 02
+359 2 979 10 19

факс:+359 2 979 15 19
svelkov@lematrading-bg.com
office@lematrading-bg.com

29.56 Продукти и системи за сигурност
Системи и продукти за наблюдение

НАТО Секретно

"Лирекс БГ" ООД

София 1784,
ЖК Младост, бл. 54А
вх.1, партер
Владимир Стоев
тел.: +359 2 969 16 91
факс:+359 2 974 30 95
office@lirex.bg
VStoev@lirex.bg

29.56 Продукти и системи за сигурност
Системи и продукти за наблюдение
30.02 Електронноизчислителна техника
31.62 Инсталиране на електрозахранващи системи
32.20/ DL 32.30 Радио системи и оборудване
33.30 Оборудване за контрол на производствените процеси

НАТО Секретно

"ЛОГ-Сиберия" ЕООД София
ЖК Люлин 10, бл. 123, вх. Д
офис - партер
Деница Стефанова
тел.: +359 899 100 649
+359 2 490 30 21
факс:+359 2 490 30 21
office@log-siberia.com
28.11 Производство на метални конструкции и части от тях-стоманенотръбни и жарерорешетъчни стълбове
31.20 Изработка и монтаж на ел.табла (ГРТ, апартаментни, контролни табла)
Проектиране и изработка на стандартни и нестандартни метални табла (кутии) от неръждаем материал

-

"Мега инженеринг" ООД

Хасково 6300
ул. "Македония" № 52
Мария Василева
тел.: +359 38 66 44 58
+359 38 66 44 61
факс:+359 38 66 47 67
vasileva@megaeng.com
secretar@megaeng.com

31.20 Изработка и монтаж на ел.табла (ГРТ, апартаментни, двигателни, контролни табла)
Проектиране и изработка на стандартни и нестандартни метални табла (кутии) от неръждаем материал и метални табла (кутии) с PVC покритие

-

"Оптикс" АД Панагюрище 4500
ул. "Захари Стоянов" № 65
Пенка Вельова
тел.: +359 357 60 616
факс:+359 357 63 097
p.velyova@optixco.com
33.40 Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
33.10 Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
26.15 Производство и обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
28.52 Механично обработване на метал
29.6 Производство на въоръжение и боеприпаси

-

"Самел-90" АД Самоков 2000
ул. "Преспа" № 18
Мария Попова
тел.: +359 722 68 206
        +359 722 68 201
факс:+359 722 66 337
maria.popova@samel90.com
office@samel90.com 
25.13/25.24 Производство на изделия от каучук и пластмаси
29.56 Производство на продукти и системи за сигурност, системи и продукти за наблюдение
29.60 Дизайн и развитие на радари и радарни системи, електронни системи
31.10/31.62 Производство на трансформатори, електромонтажно производство, части за осветителната индустрия
32.20 Производство на излъчваща телевизионна и радиотехника и проводникова далекосъобщителна техника
34.30 Производство на резервни части за автомобили

НАТО Секретно

"Смартком - България" АД
София 1784
бул. "Цариградско шосе" №133
7ми км БИЦ ИЗОТ
корпус 1, ет. 3, офис 317
Иванка Ангелова
тел.: +359 2 965 06 31
факс:+359 2 974 34 69
ivanka_angelova@smartcom.bg
3320 Инсталиране на машини и оборудване - проектиране, изграждане, производство и поддръжка на телекомуникационни и информационни системи и компоненти

-

"Стимекс" ЕООД Варна 9010
ул. "Арх. Петко Момилов" № 26
Валентина Камбурова
тел.: +359 52 30 35 47
факс:+359 52 30 34 71
stimex@eskana.com
26.63 Производство на готови бетонови смеси
26.61 Производство на изделия от бетон за строителството
28.11 Производство на метални конструкции и части от тях
29 13 Производство на арматурни изделия

-

"Строително-предприемачески холдинг" ЕООД София 1202
район Сердика
ул. "Г.С. Раковски" № 18
Гергана Рабетова
тел.: +359 2 491 02 02
+359 2 491 02 20
факс:+359 2 491 02 83
g.rabetova@buildholding.com

26.00 Добиване и доставка на инертни материали
26.60 Производство и доставка на бетони и пясъчно-циментови разтвори

-

"Телесис" ООД Пловдив 4023
ул."Проф. Цветан Лазаров" №1
П.К. 39
Костадин Деянов
тел.: +359 888 70 30 20
факс:+359 32 62 13 00
office@telesys.bg
26.30 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
26.51 Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация
28.99 Производство на други машини със специално предназначение
30.30 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
30.99 Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

-

"Терем" ЕАД

София 1836
ЖК Левски-Г
ул. "Станислав Доспевски", бл. 40
Станчо Петков
тел.: +359 2 946 59 57      
факс:+359 2 946 55 85
terem@nat.bg

28.21 Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
34.20 Производство на каросерии за автомобили, ремаркета и полуремаркета
34.30 Производство на части за автомобили
35.11 Ремонт на плавателни съдове
35.30 Ремонт на въздухоплавателни съдове
Ремонт на бронетанкова техника
Техническо обслужване и ремонт на автомобилна техника

НАТО Секретно

 

"Термокомфорт - Пирдоп" ООД Пирдоп 2070
бул. "Цар Освободител" № 119
Стоян Делчев
тел.: +359 7181 88 48
факс:+359 7181 88 48
term_pirdop@abv.bg
28.2 Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал, на котли и радиатори за отопление с неелектрическо загряване
Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни инсталации, климатични и вентилационни системи и на автоматизация в управлението им

-

"Тотема инженеринг" ЕАД София 1504
ул. "Хан Омуртаг" № 52
Любен Ганчев
тел.: +359 2 843 33 33
факс:+359 2 943 99 99
office@totemaeng.com
28.29 Производство на машини с общо предназначение, некласифицирани другаде
28.92 Производство на машини за добива и строителството
28.99 Производство на други машини ъс специално предназначение, некласифицирани другаде
33.10 Ремонт на метални изделия, машини и оборудване

-

"Трейс Груп Холд" АД

София 1407
ул. "Джеймс Баучер" № 71
Ева Михайлова
тел.: +359 2 965 79 40
факс:+359 2 965 79 43
tracegroup@tracebg.com

26.61 Производство на изделия от бетон за строителството
26.63 Производство на готови бетонови смеси
26.82 Производство на продукти от други неметални минерали
28.73 Производство на изделия от тел

-

2С - Трифонов С-ИЕ София 1784
бул. "Цариградско шосе"
7-ми км., БИЦ ИЗОТ
корпус 3, офис 301
Александър Рангелов
тел.: +359 2 971 81 60
+359 888 29 60 84
факс:+359 2 874 91 58
ar@ips-group.net
27.1 Производство, проектиране, доставка, монтаж и сервиз на токозахранващи системи

-

"Филкаб" АД

Пловдив 4004
ул. "Коматевско шосе" № 92
Соня Пеева
тел.: +359 32 60 88 81
факс:+359 32 67 11 33office@filkab.com

31.20 Производство на електроразпределителни и контролни апарати

-

ЕТ "Я и С - Пламен Янков"

София 1231
ж.к. "Надежда", бл.636, вх. Б, ап. 90
Пламен Янков
тел.: +359 888 693 704
pyankov@tu-sofia.bg

33.4 Производство на електрооптични устройства, комплексни лазерни системи
72.1 Научноизследователска дейност 

-

F Строителство

1

2

3

4

"АВС Инженеринг-Н" ЕООД Ямбол 8600
ул. "Индже войвода" № 35
п.к. 383
Лъчезар Борисов
тел.: +359 46 66 14 79
факс:+359 46 66 14 79
abc_en@mail.bg
F 45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения

-

"АДВАЛ" АД София 1113
ул. "Александър Жендов" № 6
Катя Попова
тел.: +359 2 807 31 10/ 11
факс:+359 2 807 31 33
info@eae.bg
43.9 Специализирани строителни дейности - тунелно строителство, анкерни конструкции, сондажни и инжекционни работи

-

ЕТ "Александър Бельов - Перфект ВСД" София 1784
ЖК Младост 1
бл. 71, вход А, ет. 5
Александър Бельов
тел.: +359 878 64 06 06
факс:+359 2 884 06 06
abeliov@gmail.com
41 Строителство на сгради
42 Строителство на съоръжения
43 Специализирани строителни дейности
71.1 Архитектурни и инженерни дейности

-

"Алфатекс Л" ЕАД София 1463
бул. "Витоша" № 66, ет. 5
Любомир Илиев
тел.: +359 2 951 51 82
факс:+359 2 951 53 60
iliev.alfa@abv.bg
41 Строителство на сгради
42.1 Строителство на пътища
43.22 Изграждане на водопроводни и канализационни
инсталации
43.9 Специализирани строителни дейности

-

"Анди БГ" ООД

гр. Пловдив 4003
ПК 57
Николай Хасковлиев
тел.: +359 32 90 40 00
+359 32 90 47 47
факс:+359 32 90 47 44
+359 32 90 40 04
nhaskovliev@andi-bg.com office@andi-bg.com

F 45.31 Строителство на електрически инсталации

-

"Аргогруп екзакт" ООД София 1186
ул. "Патриарх Герман" № 140
Елена Георгиева
тел.: +359 2 973 66 68
факс:+359 2 973 08 68
elena_georgieva@argogroup-exact.com
41 Строителство на сгради
42 Строителство на съоръжения
43 Специализирани строителни дейности

-

"АРС - 2008" ООД София 1618
ул. "Света Екатерина" № 77, ап. 10
Александър Дончев
тел.: +359 2 489 13 90
        +359 886 431 704
ars99@abv.bg
41.2 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
43.1 Разчистване и подготовка на строителната площадка
43.2 Изграждане на инсталации
43.3 Довършителни строителни дейности
43.9 Други специализирани строителни дейности

-

"Асеновци" ЕООД София 1309
ЖК Света Троица
бл. 366, вх. Г, ет. 8, ап. 99
Любомир Стоянов
тел.: +359 898 52 37 25
факс:+359 2 920 70 53
asenovci@abv.bg
42.2 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
43.1 Разчистване и подготовка на строителната площадка
43.2 Изграждане на инсталации
43.3 Довършителни строителни дейности
43.9 Други специализирани строителни дейности

-

"АТ Инженеринг 2000" ООД София 1303
ул. "Позитано" № 37
Цветан Костов
тел.: +359 2 939 08 88
факс:+359 2 939 08 87
kostov@ati2000.com
41 Строителство на сгради
42 Строителство на съоръжения (с изкл. на автомагистрали, пътища и самолетни писти)
43 Специализирани строителни дейности 

-

"Атоменергоремонт" ЕАД

Козлодуй 3321, обл. Враца
Елка Маринова
тел.: +359 973 7 41 44
+359 973 8 01 53
факс:+359 973 8 01 53
emarinova@aer-bg.com

F 45.31 Строителство на електрически инсталации
F 45.33
Строителство на тръбопроводни инсталации

-

"Балканстрой" АД София 1606
ул. "Доспат" № 2
Тошко Колев
тел.: +359 2 805 11 00
факс:+359 2 805 11 01
t_kolev@balkanstroy.com  
41.1 Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
41.2 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.13 Строителство на мостове и тунели
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
43.2 Изграждане на инсталации
43.3 Довършителни строителни дейности
43.9 Други специализирани строителни дейности

-

"БЕЛС Продукти за сигурност" ООД София 1784
бул. "Йерусалим" № 3
Борислав Тодоров
тел.: +359 2 988 67 71
факс:+359 2 988 67 70
b.todorov@bells-security.com
43.21 Изграждане на електрически инсталации

-

"Бластбор" ООД Асеновград 4230
ул. "Иван Вазов" № 40
Мария Изевкова
тел.: +359 331 6 90 48
факс:+359 331 6 90 48
stroitelstvo@blastbore.bg
42 Строителство на съоръжения
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
43.1 Разчистване и подготовка на строителната площадка
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде

-

"Весела" ООД Варна 9000
ул. "Жеравна" № 7
Тихомир Димитров
тел.: +359 52 302 109
факс:+359 52 302 113
tdimitrov2@abv.bg
office@vesela.bg
F 45.10 Подготовка на строителната площадка
F 45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения
F 45.22 Строителство на покриви и хидроизолации
F 45.24 Строителство на хидротехнически съоръжения
F 45.25 Други специализирани строителни дейности
F 45.3 Строителство на инсталации
F 45.31 Строителство на електрически инсталации
F 45.34 Строителство на други инсталации-системи за контрол на достъп, видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-известителни и сигнално-охранителни дейности
F 45.4 Довършителни строителни дейности

-

"Вито - 95" ООД Стара Загора 6000
ул. "Боруйград" № 73
Константин Генов
тел.: +359 42 600 905
факс:+359 42 638 932
genov@vito-bg.com

41 Строителство на сгради
42.9 Строителство на хидротехнически съоръжения
42.99 Строителство на съоръжения, некласифицирани другаде
43 Специализирани строителни дейности
43.1 Разчистване и подготовка на строителната площадка
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.3 Довършителни строителни дейности
25.1 Производство на метални изделия за строителството

-

"Газстроймонтаж" АД София 1606
ул. "Камен Андреев" № 24
Иван Божков
тел.: +359 2 951 66 15
факс:+359 2 988 66 21
mdept@gasstroymontaj.com
F 45.25 Специализирани строителни дейности
F 45.33 Строителство на тръбопроводни инсталации
F 45.50 Даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор

-

"ГБМ Инженеринг" ЕООД

София 1404
ж.к. "Гоце Делчев"
ул. "Костенски водопад"
бл.47, вх.А, т.4, ап.10А
Георги Мальов
тел.: +359 2 958 73 60
факс:+359 2 958 73 67
gbm@mail.bg

F 45.10 Подготовка на строителната площадка
F 45.2 Строителство на сгради и строителни съоръжения или части от тях
F 45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения
F 45.22 Строителство на покриви и хидроизолации
F 45.23 Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
F 45.24 Строителство на хидротехнически съоръжения
F 45.25 Други специализирани строителни дейности
F 45.3 Строителство на инсталации
F 45.31 Строителство на електрически инсталации
F 45.32 Изолационни строителни дейности
F 45.33 Строителство на тръбопроводни инсталации
F 45.34 Строителство на други инсталации
F 45.4 Довършителни строителни дейности

-

"ГБС Инфраструктурно строителство" АД София 1619,
ул. Дамяница № 3-5
Георги Лилов
тел.: +359 2 91 51 874
        +359 2 91 51 652
факс:+359 2 91 51 755
gbsis@gbs-bg.com
F 45.10 Подготовка на строителната площадка
F 45.23 Строителство на пътища и самолетни писти
F 45.24 Строителство на хидротехнически съоръжения
F 45.25 Други специализирани строителни дейности
-Ревизия на мостови съоръжения със специализирано оборудване
-ВиК строителство
-Железопътно строителство и електрификация
-Строителство на депа за твърди битови отпадъци

F 45.31 Строителство на електрически инсталации
F 45.33 Строителство на тръбопроводни инсталации
F 45.50 Даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор

-

"ГБС-Пловдив" АД Пловдив 4000
ул. "Хр. Г. Данов" № 24
П.К. 404
Й. Чакърова
тел.: +359 32 62 46 53
факс:+359 32 62 61 34
office@gbs-plovdiv.com
F 45.1 Подготовка на строителната площадка
F 45.2 Строителство на сгради и строителни съоръжения или части от тях
F 45.30 Строителство на инсталации
F 45.40 Довършителни строителни дейности

-

"Геоком 2000" ООД Гоце Делчев 2900
ул. "Димитър Ножаров" № 5
Бончо Бонев
тел.: +359 878 698300
факс:+359 751 60012
bontchobonev@abv.bg
41 Строителство на сгради
42 Строителство на съоръжения
43 Специализирани строителни дейности

-

"Главболгарстрой" АД София 1619
ул. "Дамяница" № 3-5
Катя Русинова
тел.: +359 2 915 16 45
факс:+359 2 957 10 88
katya@gbs-sofia.com

F 45.1 Подготовка на строителната площадка
F 45.2 Строителство на сгради и строителни съоръжения или части от тях
F 45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения
F 45.22 Строителство на покриви и хидроизолации
F 45.23 Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
F 45.24 Строителство на хидротехнически съоръжения
F 45.25 Други специализирани строителни дейности
F 45.3 Строителство на инсталации
F 45.31 Строителство на електрически инсталации
F 45.32 Изолационни строителни дейности
F 45.33 Строителство на тръбопроводни инсталации
F 45.34 Строителство на други инсталации
F 45.4 Довършителни строителни дейности
F 45.50 Даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор

-

"Диана комерс 1" ЕООД Ямбол 8600
К-с "Златен рог" № 80
Кольо Колев
тел.: +359 46 661 054
        +359 46 661 055
факс:+359 46 661 056
dianacomers@abv.bg
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради

-

"Екос инженеринг" ООД София 1784
ЖК Младост 1
бл. 12, вход Б, ет. 4, ап. 30
Красимир Бонев
тел.: +359 2 974 34 54
        +359 2 974 56 72
факс:+359 2 875 32 80
krasimir.bonev@ekos96.com
41.2 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
43.2 Изграждане на инсталации
43.3 Довършителни строителни дейности
43.91 Покривни работи

-

"ЕМДИ-Е" ООД Самоков, п.к. 2000
ул. Софроний Врачански №10
Емилио Младенов
тел.: +359 888 33 57 45
        +359 722 666 78
факс:+359 722 666 78
emdi_e_ltd@mail.bg
45.10 Подготовка на строителната площадка
45.2 Строителство на сгради и строителни съоръжения или части от тях
45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения
45.22 Строителство на покриви и хидроизолации
45.24 Строителство на хидротехнически съоръжения
45.25 Други специализирани строителни дейности
45.3 Строителство на инсталации
45.4 Довършителни строителни дейности
45.50 Даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор
-

"Енемона" АД

Козлодуй 3320
ул. "Панайот Хитов" № 1А
Цветан Иванов
тел.: +359 973 8 54 37
факс:+359 973 8 08 74
tsv.ivanov@enemona.com

F 45.10 Подготовка на строителната площадка
F 45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения
F 45.22 Строителство на покриви и хидроизолации
F 45.23 Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
F 45.24 Строителство на хидротехнически съоръжения
F 45.31 Строителство на електрически инсталации
F 45.32 Изолационни строителни дейности
F 45.33 Строителство на тръбопроводни инсталации
F 45.34 Строителство на други инсталации
F 45.40 Довършителни строителни дейности

НАТО Секретно

"Енергоремонт-Холдинг" АД София 1202
ул. "Козлодуй" № 14
Георги Владимиров
тел.: +359 2 813 35 77
факс:+359 2 813 35 06
info@erhold.bg
F 45.25 Изграждане на енергийни обекти
Модернизация на енергийни обекти
Ремонт и поддръжка на енергийни обекти

-

"Ескана" АД

Варна 9010
ул. "Арх. Петко Момилов" №26
Венцеслав Евстатиев
тел.: +359 52 30 34 74
факс:+359 52 30 34 75
evstatiev@eskana.com

F 45.10 Подготовка на строителната площадка
F 45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения
F 45.42 Довършителни строителни дейности

-

"ЕТРА - ЕЛ" Велико Търново 5000
ул. "Магистрална" № 3
Станислав Василев
тел.: +359 62 63 89 81
        +359 888 20 61 03
факс:+359 62 60 24 81
vasilev@etra-el.com
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
43.21 Изграждане на електрически инсталации

-

"Имсти" ЕООД

Ямбол 8600
ул. "Елена Янкова" № 8
Христо Христов
тел.: +359 46 66 68 93
+359 46 66 16 96
факс:+359 46 66 10 48
imsti@abv.bg

F 45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения
F 45.24 Строителство на хидротехнически съоръжения
F 45.33 Строителство на тръбопроводни инсталации

-

"Интерпром" ЕООД София 1606
ул. "Лайош Кошут" № 35, ет. 2, ап. 1
Поля Пенчева
тел.: +359 2 851 08 28
факс:+359 2 851 08 28
interprom@mail.bg
45.45 Довършителни строителни дейности

-

"Инфомедиа" ООД София 1330
бул. "Акад. Иван Гешов" 2Е
БЦ Сердика, сграда 1, ет. 3
Пламен Христов
тел.: +359 2 489 17 00
        +359 2 489 17 07
        +359 887 89 72 50
факс:+359 2 49 188 18
plamen_hristov@infomed.bg
43.2 Изграждане на инсталации - изграждане на системи за видео контрол и охрана

-

"ИСА 2000" ЕООД

София 1111
ул. "Николай Коперник"
№ 25, ет. 8
Десислава Иванова
тел.: +359 2 80 79 573
факс:+359 2 973 31 78
sofia@isa2000.bg
desislava.ivanova@isa2000.bg  

F 45.10 Подготовка на строителната площадка
F 45.11 Земни работи
F 45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения
F 45.22 Строителство на покриви и хидроизолации
F 45.23 Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
F 45.24 Строителство на хидротехнически съоръжения
F 45.25 Други специализирани строителни дейности
F 45.31 Строителство на електрически инсталации
F 45.32 Изолационни строителни дейности
F 45.33 Строителство на тръбопроводни инсталации
F 45.34 Строителство на други инсталации
F 45.40 Довършителни строителни дейности

-

"Квант инженеринг" ООД София 1172
ул. "Никола Габровски" № 16
ет. 1, офис 4
Румен Иванов
тел.: +359 2 868 88 60
факс:+359 2 868 88 60
office@qvant-bg.com
41 Строителство на сгради
42 Строителство на съоръжения
43 Специализирани строителни дейности
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

-

"К енд К билд" ЕООД София 1504
бул. "Цариградско шосе" № 5
вх. Б, партер ап. 2
Кирил Дойчев
тел.: +359 2 943 34 14
факс:+359 2 943 34 14
office@kido.bg
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
43 Специализирани строителни дейности
43.1 Разчистване и подготовка на строителната площадка
43.2 Изграждане на инсталации
43.3 Довършителни строителни дейности
43.9 Покривни работи

-

"КИК - Дизайн" ООД София 1000
бул. "Витоша" № 63
ет. 6, офис № 17
Владислава Черешарова
тел.: +359 2 989 73 37
        +359 897 45 45 33
факс:+359 2 989 73 37
vladislava@kik-bg.net
41 Строителство на сгради
42 Строителство на съоръжения
43 Специализирани строителни дейности

-

"Клас Бойчев" ЕООД Стара Загора
бул. "Патриарх Евтимий" № 116
офис 10
Мартин Бойчев
тел.: +359 42 60 22 80
факс:+359 42 60 22 40
klas@dir.bg
41 Строителство на сгради
42.2 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.90 Строителство на други съоръжения
43.1 Разчистване и подготовка на строителната площадка
43.2 Изграждане на инсталации
43.3 Довършителни строителни дейности
43.91 Покривни дейности
25.11 Производство на метални конструкции и части от тях

-

"Лема Трейдинг" ЕООД

София 1592
ЖК Дружба 1
бул. "Проф. Цветан Лазаров", № 33, ет. 1
Сергей Велков
тел.: +359 2 492 20 02
+359 2 979 10 19

факс:+359 2 979 15 19
svelkov@lematrading-bg.com
office@lematrading-bg.com

F 45.31 Строителство на електрически инсталации
F 45.34 Строителство на други инсталации - системи за контрол на достъпа, видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-известителни и сигнално-охранителни системи

НАТО Секретно

"Лирекс БГ" ООД

София 1784,
ЖК Младост, бл. 54А
вх.1, партер
Владимир Стоев
тел.: +359 2 9 691 691
факс:+359 2 974 30 95
office@lirex.bg
VStoev@lirex.bg

F 45.31 Строителство на електрически инсталации

НАТО Секретно

"ЛОГ-Сиберия" ЕООД София
ЖК Люлин 10, бл. 123, вх. Д
офис - партер
Деница Стефанова
тел.: +359 899 100 649
+359 2 490 30 21
факс:+359 2 490 30 21
office@log-siberia.com

F 45.31 Строителство на електрически инсталации
F 45.34 Строителство на други инсталации - промишлени, вътрешно-сградни, улични, паркови електрически и осветителни инсталации, кабелни системи за електрообзавеждане на сгради, структурни компютърни системи, системи за контрол на достъпа, видеонаблюдение, пожароизвестителни инсталации, полагане на оптичен кабел

-

"Макос" ООД Хасково 6300
ул. "Добруджа" № 5
Мако Арнаудов
тел.: +359 38 62 41 49
факс:+359 38 66 16 89
mail@makosbg.com
41 Строителство на сгради
42 Строителство на съоръжения
43 Специализирани строителни дейности

-

"Марекс-2" ООД София 1324
ул. "Майски ден" № 45
Даниела Зайчарова
тел.: +359 2 827 81 19
факс:+359 2 826 05 69
mareks_2@abv.bg
mareks_2@live.com
F 45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения

-

"Меаца" ЕООД Кърджали 6600
бул. "Христо Ботев"
К-с "Меаца"
Лили Андреевска
тел.: +359 361 8 66 88
факс:+359 361 8 66 88
meatsa@abv.bg
43.3 Довършителни строителни дейности
43.99 Дуги специализирани строителни дейности

-

"Мега инженеринг" ООД

Хасково 6300
ул. "Южна" № 18
Мария Василева
тел.: +359 38 66 44 58
+359 38 66 44 61
факс:+359 38 66 47 67
vasileva@megaeng.com
secretar@megaeng.com

F 45.31 Проектиране на ел.табла в сгради
F 45.34 Изграждане на кабелни системи за електрообзавеждане на сгради
Изграждане на структурни компютърни системи
Изграждане на пожаро-известителни инсталации
Изграждане на системи за контрол на достъпа
Изграждане на системи за контрол на температура, влага, ниво на течности, налягане и концентрация на газове
Изграждане на осветителни инсталации
Изграждане на системи за енергиен мениджмънт в сгради
Изграждане на системи за централизирано управление на съоръженията в сгради

-

"Минстрой холдинг" АД София 1700
бул. "Д-р Г. М. Димитров"
№ 57
Цветомир Фильов
тел.: +359 2 862 11 99
факс:+359 2 962 42 50
philyov@minstroy.com
F 45.1 Подготовка на строителната площадка
F 45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения
F 45.22 Строителство на покриви и хидроизолации
F 45.23 Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
F 45.24 Строителство на хидротехнически съоръжения
F 45.25 Други специализирани строителни дейности
F 45.3 Строителство на инсталации
F 45.4
Довършителни строителни дейности

НАТО Секретно

"Монимекс" ЕООД София 1606
ул. "Ами Буе" № 33
Симеон Савов
тел.: +359 2 917 20 82
факс:+359 2 953 10 84
monimex@mail.bg
41 Строителство на сгради
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
43.22 Изграждане на водопроводни и канализационни инсталации

-

"Монолит" АД Хасково 6300
ул. "Околовръстно шосе"
Иван Гавриков
тел.: +359 38 60 79 11
факс:+359 38 60 79 30
monolit.hs@dir.bg
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
43.22 Изграждане на водопроводни и канализационни инсталации

-

"Нивел" ООД София 1303
ул. "Шар планина" № 49
ет. 2, офис 1
Силвия Йорданова
тел.: +359 2 491 11 90/91
       +359 888 450 926
факс:+359 2 491 11 94
s_jordanova@nivel.bg
41.10 Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
43.1 Разчистване и подготовка на строителната площадка
43.2 Изграждане на инсталации
43.3 Довършителни строителни дейности
43.91 Покривни работи
43.99 Други специализирани строителни дейности

-

"Пирс - Д" ООД Пловдив 4003
ул. "Подоф. Г. Котов" № 21
Ботко Михайлов
тел.: +359 32 940 972
факс:+359 32 940 982
pirsd@mail.bg
41.2 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
43.2 Изграждане на инсталации
43.3 Довършителни строителни дейности
43.9 Други специализирани строителни дейности

-

ЕТ "Проектстрой - Петър Петров" Габрово 5300
Местност "Колева ливада" № 1
Пламен Петков
тел.: +359 66 811 811
факс:+359 66 811 800
proektstroy@dir.bg
41 Строителство на сгради
42 Строителство на съоръжения
43.1 Разчистване и подготовка на строителната площадка
43.2 Изграждане на инсталации
43.3 Довършителни строителни дейности
43.9 Други специализирани строителни дейности

-

"Пътинженеринг - М" АД Монтана 3400
ул. "Граф Игнатиев" № 24
Тони Петров
тел.: +359 96 30 08 93
факс:+359 96 30 08 93
roadm@roads.bg  
42 Строителство на съоръжения
43.22 Изграждане на водопроводни и канализационни инсталации

-

"Пътностроителна техника" АД София 1517
ул. "Бесарабия" № 114
Иван Иванов
тел.: +359 2 945 28 20
факс:+359 2 945 04 96
pst@pst.bg
41 Строителство на сгради
42 Строителство на съоръжения

-

"Пътстрой - Габрово" АД Габрово 5300
ул. "Станционна" № 3
Денка Стоева
тел.: +359 66 80 60 76
факс:+359 66 80 60 76
patstroi@abv.bg
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

-

"Релина" ЕООД София 1360
кв. Модерно предградие
ул. 357, № 4
Тодор Иванов
тел.: +359 2 927 80 39
+359 887 37 10 64
факс:+359 2 927 80 38
relina_eood@abv.bg
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

-

"Райкомерс Конструкшън" АД София 1324
бул. "Джавахарлал Неру" №28
Силвър център, ет.3
Димитър Гьопсалиев
тел.: +359 2 925 14 44
факс:+359 2 925 12 13
d_giopsaliev@raicommerce.bg
office@raicommerce.bg  
F 45.3 Строителство на инсталации

-

"СП Кънстракшън" ЕООД София 1404
бул. "Гоце Делечев" 142 - 142А
Гергана Илчева
тел.: +359 2 80 87 903
факс:+359 2 80 87 916
g.ilcheva@spconsult.org
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради

-

"Стимекс" ЕООД Варна 9010
ул. "Арх. Петко Момилов"
№ 26
Валентина Камбурова
тел.: +359 52 30 35 47
факс:+359 52 30 34 71
stimex@eskana.com
F 45.1 Подготовка на строителната площадка
F 45.21 Строителство на сгради и строителни съоръжения или части от тях
F 45.3 Строителство на инсталации
F 45.4 Довършителни строителни дейности
F 45.50 Даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор

-

"Стреза" ЕООД София 1202
ул. "Клокотница" № 29
офис 411
Янко Шумков
тел.: +359 2 931 17 92
        +359 898 68 86 91
факс:+359 2 931 17 92
streza_eood@abv.bg
41 Строителство на сгради
42 Строителство на съоръжения
43 Специализирани строителни дейности

-

"Строително-предприемачески холдинг" ЕООД София 1202
район Сердика
ул. "Г.С. Раковски" № 18
Гергана Рабетова
тел.: +359 2 491 02 02
+359 2 491 02 20
факс:+359 2 491 02 83
g.rabetova@buildholding.com
F 45.00 Строителни и монтажни работи

-

"Стройинжект" АД София 1113
ул. "Александър Жендов" № 6
Катя Попова
тел.: +359 2 807 31 10/ 11
факс:+359 2 807 31 33
info@eae.bg
43.9 Специализирани строителни дейности при изграждане на съоръжения - шлицови стени, шпунтови стени, изливни пилоти, инжекционни работи, дренажи и др.

-

"Суперстрой-инженеринг" ЕООД Ямбол 8600
ул. "Бъкстон" № 8А
Господин Господинов
тел.: +359 46 66 41 11
факс:+359 46 66 41 11
superstroi@abv.bg
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради

-

"Танел" ООД София 1373
ул. "Суходолска"  № 195
Николай Котевски
тел.: +359 2 812 19 99
факс:+359 2 829 79 99
n.kotevski@tanelbg.com
tanelood@abv.bg  
45.2 Строителство на сгради и строителни съоръжения или части от тях

-

"Тера груп" ООД Пловдив 4000
ул. "Любен Каравелов" № 2
ет.3, офис 5
Яньо Христозов
тел.: +359 32 642 769
факс:+359 32 642 752
terragroup@mail.bg
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
43.1 Разчистване и подготовка на строителната площадка

-

"Теко" АД София 1404
бул. "България" № 49 А
ет. 3, офис 15-17
Любомир Нотев
тел.: +359 2 958 21 05
факс:+359 2 958 21 05
lnotev@teko-ad.com
43.29 Строителство на инсталации

-

"Телеспринт - 90" ООД София 1303
ЖК Зона Б 5
бл. 11, вх. Б, ет. 16
Румен Кънчев
тел.: +359 2 920 00 01
факс:+359 2 920 01 22
telesprint@telesprint.com
42.22 Строителство на преносни и разпределителни далекосъобщителни мрежи
43.21 Изграждане на електрически инсталации за далекосъобщения, пожароизвестителни инсталации и сигнално-охранителни известителни системи
33.20 Инсталиране на машини и оборудване за далекосъобщителна техника

НАТО Секретно

 

"Техно-енерджи" ООД София 1220
кв. Надежда
ул. "Илиенско шосе" № 8
Руско Русев
тел.: +359 2 810 91 78
факс:+359 2 810 91 79
technoenergy_ceh@abv.bg
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради

-

"Тотема инженеринг" ЕАД София 1504
ул. "Хан Омуртаг" № 52
Любен Ганчев
тел.: +359 2 843 33 33
факс:+359 2 943 99 99
office@totemaeng.com
F 41.10 Дейности по реализиране на инвестиционни проекти на сгради
F 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
F 42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
F 42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
F 43 Специализирани строителни дейности

-

"Трейс Груп Холд" АД

София 1407
ул. "Джеймс Баучер" № 71
Ева Михайлова
тел.: +359 2 965 79 40
факс:+359 2 965 79 43
tracegroup@tracebg.com

F 41 Строителство на сгради
F 42 Строителство на съоръжения
F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
F 42.13 Строителство на мостове и тунели
F 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
F 43.1  Разчистване и подготовка на строителната площадка
F 43.2  Изграждане на инсталации
F 43.3  Довършителни строителни дейности

-

"Унимекс - С" ООД София 1229
ЖК Надежда 3
офис до блок 311
Виктор Симов
тел.: +359 2 836 22 32
факс:+359 2 938 13 36
unimex@vip.bg
F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

-

"Филкаб" АД

Пловдив 4004
ул. "Коматевско шосе" № 92
Соня Пеева
тел.: +359 32 60 88 81
факс:+359 32 67 11 33
office@filkab.com

F 45.31 Строителство на електрически инсталации

-

"Форум 49" ЕООД Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 140
Иван Иванов
тел.: +359 42 26 61 05
факс:+359 42 26 70 84
archinginering@abv.bg
41.2 Строителство на жилищни и нежилищни сгради

-

"Ф - Строй груп" ЕООД София 1784
Бул. "Йерусалим" бл. 51
Филип Господинов
тел.: +359 2 975 30 28
факс:+359 2 975 30 64
f_stroygroup@abv.bg
41.2 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42 Строителство на съоръжения
43 Специализирани строителни дейности
43.1 Разчистване и подготовка на строителната площадка
43.2 Изграждане на инсталации
43.3 Довършителни строителни дейности

-

"Хайтови сие" ООД София 1303
ул. "Софроний Врачански" № 2А
Захари Хайтов
тел.: +359 2 980  33 44
факс:+359 2 989 31 31
haitovi@abv.bg
41.20 Строителство на жилищни и нежилщни сгради
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
43.1 Разчистване и подготовка на строителната площадка
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.3 Довършителни строителни дейности
43.9 Други специализирани строителни дейности

-

"Хидростроителство" ООД София 1138
Кв. Горубляне
бул. "Цариградско шосе" № 54
Васил Попов
тел.: +359 2 973 72 67
факс:+359 2 979 04 83
hydrostroitelstvo@abv.bg
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
43.1 Разчистване и подготовка на строителната площадка
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.3 Довършителни строителни дейности

-

"Хидрострой" АД София 1303
ул. "Цар Симеон" № 200
Димитър Хвърлев
тел.: +359 2 831 31 96
факс:+359 2 831 06 73
hydrostroy@abv.bg
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения

-

"ХУФУ" ЕООД София 1612
бул. "Акад. Иван Гешов" № 46
вх. Б, ет. 7, ап. 23
Валентина Динкова
тел.: +359 2 854 87 97
факс:+359 2 854 87 47
hufu@abv.bg

41 Строителство на сгради
41.1 Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
43 Специализирани строителни дейности
 

-

"ЦИД - Атлас" ЕООД

Пловдив 4000
ул. "Капитан Райчо" № 73А 
Петър Пашев
тел.: +359 32 62 96 60
        +359 899 10 66 30
факс:+359 32 63 12 83
ATLASLTD@dir.bg

41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради

-

"ЧАРА 04" ООД София 1517
ул. "Иван Добровски" № 20
Владимир Церовски
тел.: +359 2 887 20 77 31
факс:+359 726 21 80
chara_04@abv.bg
43.99 Специализирани строителни дейности

-

G Търговия

1

2

3

4

"Аксиор" ООД

София 1113
ул. "Александър Жендов"  
№ 6, ет. 6
Пламен Чирипов
тел.: +359 2 971 45 66
факс:+359 2 971 75 31
plamen@acsior.com

G 51.84 Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер

-

"Армар Корп. Дженерал Техникал Кооперейшън" ООД София 1700
бул. "Симеоновско шосе" №58
Веси Порожанова
тел.: +359 2 962 59 24
+359 2 860 10 62
факс:+359 2 962 22 54
+359 2 860 10 50
office@armarbg.com

G 51.90 Търговия на едро,
некласифицирана другаде

НАТО Секретно

"Берета Трейдинг" ООД

София 1797
бул. "Г. М. Димитров" № 51
Десислав Делев
тел.: +359 2 976 60 10
факс:+359 2 971 02 14
service@vipgunscenter.com

G 51.90 Търговия на едро, некласифицирана другаде

НАТО Секретно

 

"Бианор Сървисиз" ЕООД София 1712
бул. "Александър Малинов"
№ 51, вх. А, ет. 3
Атанас Георгиев
тел.: +359 2 460 42 00
факс:+359 2 955 56 86
atanas.georgiev@bianor.com  

G 51.84 Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер
G 51.90 Търговия на едро, некласифицирана другаде

-

"Би Ем Лизинг-Трейд" АД

София 1680
бул. "България" № 102
Бизнес център "Белисимо", офис 12
Димитър Иванов
тел.: +359 2 854 95 54
факс:+359 2 854 95 51
divanov@bm-leasing.com

G 50.10 Търговия с автомобили
G 50.20 Техническо обслужване и ремонт на автомобили
G 50.30 Търговия с части и принадлежности за автомобили

-

"Български индустриален инженеринг и мениджмънт" ООД

София 1616
ул. "Беловодски път" № 15-17
Борислав Георгиев
тел.: +359 2 917 02 05
факс:+359 2 917 02 40
biem@biem.biz  

G 51.90 Търговия на едро, некласифицирана другаде

НАТО Секретно

"ВТКомуникации" ЕООД

София 1309
ж.к. "Св. Троица",
бл. 135, вх. А, ап. 3
Ваня Перпелиева
тел.: +359 2 828 80 50
факс:+359 2 929 58 04
vania_perpelieva@yahoo.com

G 51.86 Търговия с електронни елементи и оборудване

-

"Геохайд" ООД София 1618
п.к. 132
бул. "Цар Борис ІІІ" № 136
Христо Съев
тел.: +359 2 955 95 43
факс:+359 2 955 93 72
geohide@geohide.com
G 51.46 Търговия на едро с медицински изделия
G 51.86 Търговия с електронни елементи и оборудване-геодезическо, GPS, хидрографско и специализирано оборудване

НАТО Секретно

 

"Геракомерс" ЕООД София 1309
ж.к. "Света Троица"
бл. 381, вх. Б
Петър Къналиев
тел.: +359 2 974 55 61
факс:+359 2 76 19 87
office@geracommerce.com
G 51.14 Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, плавателни съдове и въздухоплавателни средства
G 51.18 Търговско посредничество със специфични стоки или групи стоки, некласифицирани другаде
G 51.80 Търговия на едро с машини и оборудване и части от тях
G 51.90
Търговия на едро, некласифицирана другаде

НАТО Секретно

 

"Гънс БГ" ЕООД

София 1797
бул. "Г. М. Димитров" № 51
Димитрина Настева
тел.: +359 2 976 60 18
факс:+359 2 971 02 14
gunsbg@vipguns.com

G 51.90 Търговия на едро, некласифицирана другаде

НАТО Секретно

 

"ЕАСТРА" ООД София 1421
бул. "Арсеналски" № 105
Валери Митков
тел.: +359 2 963 13 30
факс:+359 2 866 55 58
eastra@geobiz.net
G 51.12 Търговско посредничество с горива, руди и химични продукти
G 51.19 Търговско посредничество с разнообразни стоки
G 51.38 Търговия на едро с хранителни продукти

-

ЕМКО ЕООД София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 76
Емилиян Гебрев
тел.: +359 2 963 34 81 
факс:+359 2 963 21 85
emco@gbg.bg
25.4 Производство на въоръжение и боеприпаси
46.76 Специализирана търговия на едро

-

"Индекс-България" ООД София 1784
Младост - 1, бл. 54, ет. 1
Любомир Атанасов
тел.: +359 2 974 44 67
факс:+359 2 975 36 81
latanasov@indexbg.bg
G 51.84 Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер

-

"КИК - Дизайн" ООД

София 1606
район Красна поляна
ул. Ами Буе № 8
Георги Спиридонов
тел.: +359 2 989 73 37       
факс: +359 2 989 73 37
hristo@kik-bg.net 
 

46.1 Търговия на едро чрез посредничество

-

"Кинтекс" ЕАД София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 66
Антон Салджийски
Кирил Гълъбов
тел.: +359 2 866 23 11
факс:+359 2 963 11 23
minkin@mbox.contact.bg

G 51.90 Търговия със специално оборудване, ремонт на бойна и друга техника, утилизация

-

"ЛОГ-Сиберия" ЕООД София
ЖК Люлин 10, бл. 123, вх. Д
офис - партер
Деница Стефанова
тел.: +359 899 100 649
+359 2 490 30 21
факс:+359 2 490 30 21
office@log-siberia.com
G 51. 86 Търговия с електронни елементи и оборудване

-

"САКСА" ООД Нови искър - Курило 1280
Петролен терминал - САКСА
Йордан Масленков
тел.: +359 2 991 72 24
+359 887 33 23 11
факс:+359 2 991 75 81
office@saksa-bg.com 
46.71 Търговия на едро с горива и подобни продукти

-

"Сейдж Консултантс" АД София 1421
ул. "Свети Наум" № 30, ет. 5
Светозар Ланджев
тел.: +359 2 963 19 34
факс:+359 2 963 19 82
sagecon@abv.bg
46.14 Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети
46.18 Специализирано търговско посредничество с други групи стоки

-

"Телеком Бизнес Солюшънс" ЕООД София 1618
ул. "Казбек" № 47, ет. 3, ап. 9
Стефан Гълъбов
тел.: +359 2 818 99 10
факс:+359 2 818 99 18
s_galabov@tbs.bg
46.18 Специализирано търговско посредничество
46.51 Търговия на едро с компютри и периферни устройства за тях
46.52 Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника
46.90 Неспециализирана търговия на едро 

НАТО Секретно

"Телесис" ООД Пловдив 4023
ул."Проф. Цветан Лазаров" №1
П.К. 39
Костадин Деянов
тел.: +359 888 70 30 20
факс:+359 32 62 13 00
office@telesys.bg
46.14 Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети
46.51 Търговия на едро с компютри, периферни устройства и програмни продукти
46.52 Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника
46.69 Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение

-

"Тита Консулт" ООД

София 1164
бул. "Джеймс Баучер" № 5А
Марияна Димитрова
тел.: +359 2 964 09 50
факс: +359 2 964 09 50
office@thetaconsult.com

G 51.90 Износ на стоки с възможна двойна употреба от група ОС 001
Избор, планиране и доставка от чужбина на радиометрични, дозиометрични и спектрометрични апаратури и системи
Внос/ износ на йонизиращи лъчения или на части от тях
Превоз на радиоактивни вещества, включително уреди, апарати и съоръжения, съдържащи радиоактивни вещества (без ядрен материал)
Сервизно и абонаментно-техническо поддържане на дозиометрична и радиометрична апаратура и системи за радиационен контрол

-

Н 55.52 Заведения за приготвяне и доставяне на храна

1

2

3

4

"Панда-И.П." ЕООД

София 1408
бул. "П. Каравелов" № 62,
вх. В, ап. 48
Ивайло Пандов
тел.: +359 889 80 02 88
факс:+359 2 974 59 88
panda_ip@abv.bg

H 55.52 Доставка на хранителни продукти, осигуряване на кетърингово хранене

-

I Транспорт, складиране и съобщения

1

2

3

4

"Аксиор" ООД

София 1113
ул. "Александър Жендов"
№ 6, ет. 6
Пламен Чирипов
тел.: +359 2 971 45 66
факс:+359 2 971 75 31
plamen@acsior.com
info@acsior.com

I 64.20 Интегратор на комуникационни и информационни системи (КИС)

-

"Аргус травел" ЕООД София 1000
ул. "Христо Белчев" № 4
Симона Михайлова
тел.: +359 2 988 33 11
        +359 2 888 45 27 22
факс:+359 2 988 54 96
office@argustravel.com
52.23 Спомагателни дейности във въздушния транспорт - услуги по експлоатация на въздухоплавателни средства, обработка на товари

-

"Бианор Сървисиз" ЕООД София 1712
бул. "Александър Малинов"
№ 51, вх. А, ет. 4
Атанас Георгиев
тел.: +359 2 460 42 00
факс:+359 2 955 56 86
atanas.georgiev@bianor.com

I 64.20 Интегратор на комуникационни и информационни системи (КИС)

-

"Булкарго" ООД Варна 9002
ул. "Васил Друмев" № 7
Ангел Владов
тел.: +359 52 64 20 60
факс:+359 52 64 20 70
office@bulcargo.com
I 63.40 Стоков контрол

-

"ЕАСТРА" ООД София 1421
бул. "Арсеналски" № 105
Валери Митков
Милчо Михайлов
тел.: +359 2 963 13 30
факс:+359 2 866 55 58
eastra@geobiz.net
I 60.24 Товарен автомобилен транспорт

-

"Електрон Прогрес" EАД

София 1309
ул. "Кукуш" № 1
Бизнес център "Електрон"
Петър Петров
тел.: +359 2 8127 212
факс:+359 2 8211 284
petrov@eprogress.bg

I 64.20 Интегратор на комуникационни и информационни системи (КИС)

НАТО Секретно

"Eнтърпрайз комюникейшънс груп" ООД София 1309
ул. "Кукуш" № 2
Антон Тенев
тел.: +359 2 911 53 10
факс:+359 2 911 53 04
anton.tenev@siemens-enterprise.com
61 Далекосъобщения
61. 1 Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
61. 2 Далекосъобщителна дейност по безжичен път
61.3 Спътникова далекосъобщителна дейност
61.9 Други далекосъобщителни дейности
НАТО Секретно
"Жиел" ЕООД София 1000
ул. "Пиротска" № 9, ет. 3
Иван Иванов
тел.: +359 2 8119 700
факс:+359 2 988 76 55
ivan@jielbg.com
52.2 Спомагателни дейности в транспорта

-

"Информа-ционно обслужване" АД

София 1504
ул. "Панайот Волов" № 2
Георги Парапунов
тел.: +359 2 942 03 60
факс:+359 2 943 66 07
g.parapunov@is-bg.net

I 64.20 Интегратор на КИС
Изграждане на интегрирани мрежи и цялостна комуникационна инфраструктура
Проектиране, доставка, инсталация, конфигуриране, хардуерна и софтуерна поддръжка на комплексни мрежови и комуникационни системи
Корпоративни решения за съхранение, обработка и пренос на данни, видео и глас
Решения за сигурност на информационни и комуникационни системи

-

"Лема Трейдинг" ЕООД

София 1592
ЖК Дружба 1
бул. "Проф. Цветан Лазаров", № 33, ет. 1
Сергей Велков
тел.: +359 2 492 20 02
+359 2 979 10 19

факс:+359 2 979 15 19
svelkov@lematrading-bg.com
office@lematrading-bg.com

I 64.20 Доставка, проектиране, изграждане и поддръжка на телекомуникационни мрежи

НАТО Секретно

"Лирекс БГ" ООД

София 1784,
ЖК Младост, бл. 54А
вх.1, партер
Владимир Стоев
тел.: +359 2 9 691 691
факс:+359 2 974 30 95
office@lirex.bg
VStoev@lirex.bg

I 64.20 Далекосъобщения
Изграждане на интегрирани мрежи и цялостна комуникационна инфраструктура
Проектиране, доставка, инсталация, конфигуриране, хардуерна и софтуерна поддръжка на комплексни мрежови и комуникационни системи
Корпоративни решения за съхранение, обработка и пренос на данни, видео и глас
Решения за сигурност на информационни и комуникационни системи

НАТО Секретно

"Нетера" ЕООД София 1799
бул. "Александър Малинов" № 80, П.К. 107
Ирина Янчовска
Иван Йончев
тел.: +359 2 975 16 16
факс:+359 2 975 34 36
iyanchovska@neterra.net
iyonchev@neterra.net
I 64.20 Далекосъобщения

-

ЕТ "Проектстрой - Петър Петров" Габрово 5300
Местност "Колева ливада" № 1
Пламен Петков
тел.: +359 66 811 811
факс:+359 66 811 800
proektstroy@dir.bg
49.41 Товарен автомобилен транспорт

-

"Самел-90" АД

Самоков 2000
ул. "Преспа" № 18
Мария Попова
тел.: +359 722 68 206
        +359 722 68 201
факс:+359 722 66 337
maria.popova@samel90.com
office@samel90.com

I 64.20 Интегратори на КИС
Изграждане на интегрирани мрежи и цялостна комуникационна инфраструктура
Проектиране, доставка, инсталация, конфигуриране, хардуерна и софтуерна поддръжка на комплексни мрежови комуникационни системи
Решения за сигурността на информационни и комуникационни системи

НАТО Секретно

"СП Кънстракшън" ЕООД София 1404
бул. "Гоце Делечев" 142 - 142А
Гергана Илчева
тел.: +359 2 80 87 903
факс:+359 2 80 87 916
g.ilcheva@spconsult.org
49.41 Товарен автомобилен транспорт

-

"Стемо" ООД

Габрово 5300
ул. "Брянска" № 30
Георги Тихов
тел.: +359 2 946 13 20
факс:+359 2 946 10 79
george_tihov@stemo.bg

I 64.20 Далекосъобщения
Проектиране, доставка, инсталация и поддръжка на комплексни мрежови и комуникационни системи

-

"Теко" АД София 1404
бул. "България" № 49 А
ет. 3, офис 15-17
Любомир Нотев
тел.: +359 2 958 21 05
факс:+359 2 958 21 05
lnotev@teko-ad.com

I 64.20 Далекосъобщения
Проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на телекомуникационни системи и мрежи, производство на възли и детайли за далекосъобщителни съоръжения

-

"Телелинк" ЕАД

София 1715
Младост - 4
Бизнес парк София
Сграда 12А, ет. 3
Преслава Петкова
тел.: +359 2 970 45 41
preslava.petkova@telelink.com
Бойко Симитчиев
тел.: +359 2 970 45 65

факс:+359 2 970 40 42
boyko.simitchiev@telelink.com

I 64.20 Далекосъобщения
Доставка, проектиране, изграждане и поддръжка на далекосъобщителни, фиксирани и радиомрежи
Корпоративни решения за съхранение, обработка и пренос на данни, видео и глас
Решения за сигурност на информационни и комуникационни системи

НАТО Секретно

"Телесис" ООД

Пловдив 4023
ул."Проф. Цветан Лазаров" №1
П.К. 39
Костадин Деянов
тел.: +359 888 70 30 20
факс:+359 32 63 24 04
k.deyanov@telesys.bg

61.90 Далекосъобщителни дейности
62.02 Консултантска дейност по информационни технологии
62.03 Управление и обслужване на компютърни средства и системи
62.09 Други дейности в областта на информационните технологии

-

К 72 Дейности в областта на компютърните технологии

1

2

3

4

"Абати" АД София 1164
ЖК Лозенец
ул. "Златовръх" № 51-59
вх. В, ет. 4, ап. 52
Борислав Милтенов
тел.: +359 2 962 79 77
факс:+359 2 962 04 88
info@abbaty.com
К 72.22 Дейности по разработване на софтуер

НАТО Секретно

"Аксиор" ООД

София 1113
ул. "Александър Жендов"
№ 6, ет. 6
Пламен Чирипов
тел.: +359 2 971 45 66
факс:+359 2 971 75 31
plamen@acsior.com
info@acsior.com

K 72.10 Консултации по хардуер
К 72.2 Разработване на софтуер
К 72.22 Други дейности по разработване на софтуер
К 72.30 Обработка на данни
К 72.40 Дейности, свързани с бази от данни
К 72.50 Поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника
К 72.60
Други дейности в областта на компютърните технологии
Системна интеграция

-

"Бианор Сървисиз" ЕООД София 1712
бул. "Александър Малинов"
№ 51, вх. А, ет. 4
Атанас Георгиев
тел.: +359 2 460 42 00
факс:+359 2 955 56 86
atanas.georgiev@bianor.com
К 72.20 Разработване на софтуер
К 72.22 Други дейности по разработване на софтуер
К 72.30 Обработка на данни
К 72.40 Дейности, свързани с бази данни
К 72.60 Други дейности в областта на компютърните технологии
Системна интеграция

-

"Глобал Консултинг" ЕООД

София 1000
ул. "Парчевич" № 32, ап. 8
Димитър Джендов
тел.: +359 2 986 12 87
факс:+359 2 986 23 76
dimiter.djendov@globalcons.com

К 72.10/К 72.60 Хардуер
К 72.22 Системен софтуер
Програмиране на операционни системи
К 72.40/К 72.60 Интегратор на КИС
Електронна обмяна на данни
Дизайн и разработване на C4I системи
Поддръжка на системи и оборудване

-

"Демакс" АД София 1138
кв. Горубляне-Промишлена зона
Марин Несторов
тел.: +359 2 93 07 777
факс:+359 2 93 07 700
demax@demax.bg
К 72.20 Разработване на софтуер
К 72.30 Обработка на данни
К 72.40 Дейности, свързани с бази от данни
К 73.10 Научноизследователска и развойна дейност

НАТО Секретно

"Електрон Прогрес" EАД

София 1309,
ул. "Кукуш" № 1
Бизнес център "Електрон"
Петър Петров
тел.: +359 2 8127 212
факс:+359 2 8211 284
petrov@eprogress.bg

К 72.10/К 72.60 Хардуер
К 72.22 Системен софтуер
Програмиране на операционни системи
К 72.40/К 72.60 Интегратор на КИС
К 72.40 Електронна обмяна на данни
К 72.60 Дизайн и разработване на C4I системи
Поддръжка на системи и оборудване

НАТО Секретно

"Eнтърпрайз комюникейшънс груп" ООД София 1309
ул. "Кукуш" № 2
Антон Тенев
тел.: +359 2 911 53 10
факс:+359 2 911 53 04
anton.tenev@siemens-enterprise.com
62.01 Компютърно програмиране
62.02 Консултантска дейност по информационни технологии
62.03 Управление и обслужване на компютърни средства и системи
62.09 Други дейности в областта на информационните технологии
63.1 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности, web-портали

НАТО Секретно

"Епсилон комюникейшънс" ООД София 1784
Младост 1
бл. 66, вх. 6, ет. 5
Иво Траянов
тел.: +359 2 43 41 110
факс:+359 2 43 41 109
ivo@epsicom.net

К 72.40/К 72.60 Системен интегратор на КИС
К 72.10/К 72.60 Х
ардуер, консултации по хардуер
К 72.21 Издаване на стандартен
софтуер
К 72.22 Разработване и доставка на софтуер,
К 72.60 Програмиране на системи 
Програмиране на системи
К 72.30 Обработка на данни

-

"Индекс-България" ООД София 1784
Младост - 1, бл. 54, ет. 1
Любомир Атанасов
тел.: +359 2 974 44 67
факс:+359 2 975 36 81
latanasov@indexbg.bg
К 72.10 Консултации по хардуер
K 72.22 Дейности по разработване на софтуер - системен анализ, бизнес моделиране, дизайн, разработка на приложен софтуер, внедряване и поддържане на автоматизирани информационни системи
K 72.30 Обработка на данни
K 72.40 Дейности, свързани с бази от данни
K 72.50 Поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника
K 72.60 Други дейности в областта на компютърните технологии - проекти за системна интеграция на компютърна и комуникационна техника със СУБД и приложен софтуер - консултации, системен анализ, дизайн; внедряване и управление на ИТК проекти; проектиране, доставка, конфигуриране, инсталация, тестване, хардуерна и софтуерна поддръжка на СКС

-

"Интерконсулт България" ООД София 1309
ул. "Индже войвода" № 7
Недялко Танев
тел.: +359 2 812 92 16
факс:+359 2 920 05 52
Nedyalko.tanev@icb.bg
72.2 Разработване на софтуер
72.22 Други дейности по разработване на софтуер
74.14 Консултации по управление и стопанска дейност

-

"Информа-ционно обслужване" АД

София 1504
ул. "Панайот Волов" № 2
Георги Парапунов
тел.: +359 2 942 03 60
факс:+359 2 943 66 07
g.parapunov@is-bg.net

К 72.10/К 72.40/К 72.60 Системна интеграция
К 72.10/К 72.60 Проектиране и производство на хардуер
К 72.22/К 72.60 Разработване и доставка на софтуер
Програмиране на системи
К 72.30 Обработка на данни
К 72.50 Поддръжка и сервиз на компютърни системи и комуникационна техника
К 72.60 Доставка и инсталиране на комуникационна техника
Проектиране и изграждане на структурни кабелни системи

-

"Лема Трейдинг" ЕООД

София 1592
ЖК Дружба 1
бул. "Проф. Цветан Лазаров", № 33, ет. 1
Сергей Велков
тел.: +359 2 492 20 02
+359 2 979 10 19

факс:+359 2 979 15 19
svelkov@lematrading-bg.com
office@lematrading-bg.com

К 72.60 Дейности в областта на компютърните технологии - проектиране и изграждане на структурни кабелни системи, доставка и инсталиране на комуникационна техника

НАТО Секретно

"Лирекс БГ" ООД

София 1784,
ЖК Младост, бл. 54А
вх.1, партер
Владимир Стоев
тел.: +359 2 9 691 691
факс:+359 2 974 30 95
office@lirex.bg
VStoev@lirex.bg

К 72.10/К 72.60 Хардуер
К 72.22/72.60
Разработване и доставка на софтуер
Програмиране на системи
К 72.30 Обработка на данни
К 72.40/К 72.60 Системен интегратор на КИС
Електронна обмяна на данни
К 72.50 Поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника

НАТО Секретно

"Мусала Софт" ООД

София 1057
СТЦ - Интерпред
бул. "Драган Цанков" 36
офис 505
Делян Лилов
Пламен Цеков
тел.: +359 2 969 58 21
факс:+359 2 969 58 22
bizdev@musala.com

62.0 Дейности в областта на информационните технологии
62.01 Компютърно програмиране
62.02 Консултантска дейност по информационни технологии
62.03 Управление и обслужване на компютърни средства и системи
62.09 Други дейности в областта на информационните технологии
63 Информационни услуги
63.11 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности
63.12 Web  портали

-

"Нютек БТ" ООД

София 1111
ул. "Николай Коперник"
№ 21, вх. В, ет. 1, ап. 1
Тома Боев
тел.: +359 2 873 49 57
+359 2 971 67 70
факс:+359 2 873 49 57
office@newtech-bt.bg

К 72.10 Консултации по хардуер
К 72.22/72.60
Разработване и доставка на софтуер
К 72.50 Поддръжка и сервиз на компютърна и комуникационна техника
К 72.60 Доставка и инсталиране на комуникационна техника
Проектиране и изграждане на структурни кабелни системи

-

"Рила Солюшънс" ЕАД

София 1113
ул. "Академик Георги Бончев" бл. 27
Маргарита Шаламанова
тел.: +359 2 9709 61 01
факс:+359 2 973 33 55
margarita.shalamanova@rila.
com

К 72.2 Разработване на софтуер
К 72.30 Обработка на данни
К 72.40 Дейности, свързани с бази от данни
К 72.60 Други дейности в областта на компютърните технологии

-

"Самел-90" АД Самоков 2000
ул. "Преспа" № 18
Мария Попова
тел.: +359 722 68 206
        +359 722 68 201
факс:+359 722 66 337
maria.popova@samel90.com
office@samel90.com
К 72.40 Електронна обмяна на данни
Интегратор на КИС
72.60 Доставка и инсталиране на комуникационна техника

НАТО Секретно

"Сиела Норма" АД София 1510
бул. "Владимир Вазов" № 9
Ахинора Коларова
тел.: +359 887 807 925
факс:+359 2 954 10 30 - 108
nora@ciela.net
K 72.2 Разработване на софтуер
К 72.3 Обработка на данни
К 72.4 Дейности, свързани с бази от данни

 

НАТО Секретно

"Сиенсис" АД

София 1680
ж.к. "Бели брези"
ул. "Лерин" № 44-46
Борис Жогов
тел.: +359 888 34 43 93
факс:+359 2 958 30 36
B.Jogov@cnsys.bg

К 72.10/72.50 Доставка и сервизна и системна поддръжка на хардуер (персонални компютри, сървъри, периферна техника, комуникационни устройства, IP телефония и видеоконферентни системи и др.) и софтуер
К 72.22 Разработване на специализиран софтуер
К 72.60 Изграждане на интегрирани информационни и комуникационни системи

-

"Сименс ай ти солушънс енд сървисис" ЕООД София 1309
ул. "Кукуш" № 2
Теодора Христова
тел.: +359 2 811 51 01 
факс:+359 2 811 53 10
teodorah.hristova@siemens.com
62 Дейности в областта на информационните технологии
62.1 Компютърно програмиране
62.02 Консултантска дейност по информационни технологии
62.03 Управление и обслужване на компютърни средства и системи
62.09 Други дейности в областта на информационните технологии
63 Информационни услуги
63.11 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности
63.12 web портали
63.99 Други информационни услуги, некласифицирани другаде

-

"Сирма Солюшънс" АД София 1784
бул. "Цариградско шосе", 135
Доля Алексиева
тел.: +359 2 976 83 07
факс:+359 2 976 83 11
info@sirma.com
К 72.10 Консултации по хардуер
К 72.20 Разработване на софтуер
К 72.40 Дейности, свързани с бази от данни
К 72.60 Други дейности в областта на компютърните технологии

-

"Стемо" ООД

Габрово 5300
ул. "Брянска" № 30
Георги Тихов
тел.: +359 2 946 13 20
факс:+359 2 946 10 79
george_tihov@stemo.bg

К 72.10 Консултации по хардуер
К 72.2 Разработване на софтуер
К 72.30 Обработка на данни
К 72.40 Дейности, свързани с бази от данни
K 72.50 Поддържане и ремонт на канцеларска, счетоводна и електронна изчислителна техника
К 72.60 Други дейности в областта на компютърните технологии

-

"Стоун компютърс" АД София 1172
ул. "Апостол Карамитев" № 2
Ива Валериева
Петя Иванова
тел.: +359 2 965 70 12
факс:+359 2 965 70 11
i.valerieva@stone-bg.net
p.ivanova@stone-bg.net 
 

62 Дейности в областта на информационните технологии
62.02 Консултантска дейност по информационни технологии
62.03 Управление и обслужване на компютърни средства
62.09 Други дейности в областта на информационните технологии
63 Информационни услуги
63.11 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности
63.12 Web портали
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
95.11 Ремонт на компютри и периферни устройства за тях

-

"Телеком Бизнес Солюшънс" ЕООД София 1618
ул. "Казбек" № 47, ет. 3, ап. 9
Стефан Гълъбов
тел.: +359 2 818 99 10
факс:+359 2 818 99 18
s_galabov@tbs.bg
62.02 Консултантска дейност по информационни технологии

НАТО Секретно

"ТехноЛогика" ЕАД София 1421
ул. "Червена стена" № 46
Марио Манджуков
тел.: +359 2 91 91 2/в.270
факс:+359 2 963 16 10
tenders@technologica.com

62.0 Дейности в областта на информационните технологии
62.01 Компютърно програмиране
62.02 Консултантска дейност по информационни технологии
62.03 Управление и обслужване на компютърни средства и системи
62.09 Други дейности в областта на информационните технологии
63 Информационни услуги
63.1 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности, web-портали
63.11 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности
63.12 Web  портали

-

К 74 Бизнесуслуги

1

2

3

4

"Аргус травел" ЕООД София 1000
ул. "Христо Белчев" № 3, ет.1
Симона Михайлова
тел.: +359 2 988 33 11
        +359 2 888 45 27 22
факс:+359 2 988 54 96
office@argustravel.com
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

-

"Армстройинвест" ЕООД София 1000
ул. "Иван Вазов" № 12
Венера Андровска
тел.: +359 2 980 83 98
факс:+359 2 980 82 76
armstroy@abv.bg
К 74.20 Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации - оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/ или упражняване на строителен надзор, контрол на цените и количествата СМР (инвеститорски контрол) и техническа помощ

-

 

"АС Скорпио" ООД София 1680
ул. "Пирин" № 50
Ангел Златанов
тел.: +359 2 892 25 49
факс:+359 2 892 25 77
security@scorpio-bg.com
80.10 Частна охранителна дейност без използване на технически системи за сигурност
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност

-

"Бианор Сървисиз" ЕООД София 1712
бул. "Александър Малинов"
№ 51, вх. А, ет. 4
Стефан Лилов
тел.: +359 2 460 42 00
факс:+359 2 955 56 86
stefan.lilov@bianor.com

К 74.20 Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации - консултации по архитектурни дейности, проектиране на софтуерни системи, дейности по управление на проекти

-

"Боду" ООД

София 1124
бул. "Цариградско шосе" №29
Тихомир Тотов
тел.: +359 2 944 20 00
факс:+359 2 946 16 52
office@bodusod.bg

К 74.60 Детективска и охранителна дейност

-

"Бюро за охрана и сигурност-ИТ" ООД София 1784
ул. "Магнаурска школа" №11
Хайтек Парк - ИЗОТ,
офиси 216/ 217
Александър Иванов
тел.: +359 2 809 02 71
факс:+359 2 971 81 20
bos_it@abv.bg
К 74.60 Детективска и охранителна дейност

-

"Викинг-Николов" ЕООД

София
ул. "Николай Хайтов" № 12
ет. 5, офис № 18
Тани Танков
тел.: +359 2 970 807
факс:+359 2 970 807
office@asoviking.com

К 74.60 Детективска и охранителна дейност

-

"Геохайд" ООД София 1618
п.к. 132
бул. "Цар Борис ІІІ" № 136
Борис Димитров
тел.: +359 2 955 95 43
факс:+359 2 955 93 72
geohide@geohide.com
К 74.20 Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации-проектиране и изпълнение на геодезически, фотограметрични, хидрографски и картографски проекти и ГИС

НАТО Секретно

 

"Главболгарстрой" АД София 1619
ул. "Дамяница" № 3-5
Христо Кисев
тел.: +359 2 915 18 56
факс:+359 2 915 18 08
hkisev@gbs-bg.com
К 74.20 Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации

-

"Д.М. Секюрити Груп" ООД София 1407
ул. "Люботрън" № 13, ет. 3, ап. 5
Валентина Владимирова
тел.: +359 2 868 03 06
факс:+359 2 962 26 56
security_group@abv.bg
К 74.60 Охранителна дейност - охрана на обекти

-

"Енемона" АД

Козлодуй 3320
ул. "Панайот Хитов" № 1А
Бойко Томов
тел.: +359 973 8 54 65
факс:+359 973 8 08 74
b.tomov@enemona.com

К 74.20 Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации - консултации по архитектурни дейности, проектиране на сгради, инженерни и технически дейности и дейности по управление на проекти

НАТО Секретно

"Интернешънъл Асет Банк" АД София 1303
бул. "Т.Александров" 81-83
Йордан Ковачев
тел.: +359 2 81 20 191
факс:+359 2 920 42 01
kovachev.j@iabank.bg
J 65.12/ J 65.2 Финансово посредничество
J 67.1 Спомагателни дейности по финансово посредничество

-

"Кремък" ЕООД Стара Загора
ул. "Новозагорско шосе" 6
П.К. 178
Митко Йорданов
тел.: +359 42 690 489
        +359 42 690 459
факс:+359 42 690 469
kremak@abv.bg
80.10 Частна охранителна дейност

-

"ЛОГ-Сиберия" ЕООД София
ЖК Люлин 10, бл. 123, вх. Д
офис - партер
Деница Стефанова
тел.: +359 899 100 649
+359 2 490 30 21
факс:+359 2 490 30 21
office@log-siberia.com
К 74.20 Проектиране, архитектурни и инженерни дейности и технически консултации

-

"Лозанова 48" ООД София 1142
ул. "Данте" № 2
Юлия Лозанова
тел.: +359 2 958 76 15
факс:+359 2 958 76 16
bulgaria@lozanova48.com
74.30 Преводаческа дейност

-

"Люкрим Гард" ООД София 1303
ул. "Софроний Врачански"
№ 30
Михаил Богданов
тел.: +359 2 832 40 79
факс:+359 2 832 40 79
lukrim@abv.bg
К 74.60 Детективска и охранителна дейност

-

"Мега секюрити груп" ЕООД София 1756
бул. "Климент Охридски"№ 18
офис 502
Екатерина Алексова
тел.: +359 2 975 81 10
факс:+359 2 975 81 10
msg2005@abv.bg
80.10 Охранителна дейност без използване на технически средства

-

"Минстрой холдинг" АД София 1172
бул. "Драган Цанков" № 172
Цветомир Фильов
тел.: +359 2 862 11 99
факс:+359 2 962 42 50
philyov@mg-bg.com
К 74.20 Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации

-

"Орхидея-94" ЕООД

София 1000
ул. "Три уши" № 6 А
ет. 4, офис № 16 - 17 А
Вася Георгиева
тел.: +359 2 981 05 99
факс:+359 2 981 05 99
orchid_94@abv.bg

К 74.30 Преводаческа дейност

-

"ПС гард" ЕООД София 1517
бул. "Владимир Вазов" № 40, ет. 2
Тодор Мавродиев
тел.: +359 2 491 12 81
факс:+359 2 945 31 90
t.mavrodiev@makmetal.eu
К 74.60 Детективска и охранителна дейност

-

"Проно" ЕООД

София 1000
ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5
Юлияна Качарова
тел.: +359 2 980 51 01
факс:+359 2 980 48 49
prono_mo@mail.bg

К 74.20 Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации

-

"Рутекс" ООД София 1592
ул. "Искърско шосе" № 12
Петър Стефанов
тел.: +359 2 979 14 26
факс:+359 2 978 95 97
rutex@rutex.biz
К 74.20 Инженерни дейности и технически консултации -- оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/ или упражняване на строителен надзор, контрол на цените и количествата СМР (инвеститорски контрол) и техническа помощ
Проектиране на летища, пътища и съоръжения
Управление на инвестиционни проекти
К 74.30 Дейности по технически изпитвания и анализи

-

"Сикюрити глобъл" ЕООД Пловдив 4000
бул. "Христо Ботев" 92 В
Николай Керин
тел.: +359 888 715 790
факс:+359 32 91 00
office@security-global.com
К 74.60 Детективска и охранителна дейност

-

АСО "Сириус" ЕООД

София 1407
ул. "Козяк" № 1А
Васил Панчев
тел.: +359 898 615 065
факс:+359 2 962 39 25
office@asosirius.com
sirius@cabelnet.net

К 74.60 Детективска и охранителна дейност

-

"3С СОТ" АД София 1407
ул. Сребърна 14
Милан Ризов
тел.: +359 886 316 512
факс: +359 2 868 71 87
m.rizov@3ssot.com
74.60 Детективска и охранителна дейност -
"Телесис" ООД Пловдив 4023
ул."Проф. Цветан Лазаров" №1
П.К. 39
Костадин Деянов
тел.: +359 888 70 30 20
факс:+359 32 62 13 00
office@telesys.bg
71.12 Инженерни дейности и технически консултации
71.20 Технически изпитвания и анализи
80.20 Дейности в областта на техническите системи за сигурност

-

"Трейс Груп Холд" АД

София 1407
ул. "Джеймс Баучер" № 71
Ева Михайлова
тел.: +359 2 965 79 40
факс:+359 2 965 79 43
tracegroup@tracebg.com

К 74.20 Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
К 74.60 Детективска и охранителна дейност

-

"Филкаб" АД Пловдив 4004
ул. "Коматевско шосе" № 92
Соня Пеева
тел.: +359 32 60 88 81
факс:+359 32 67 11 33
office@filkab.com
К 74.20 Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации

-


назад
 © Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България  CNsys PLC, 2001