за страницата | карта | дирекции | e-mail | english version VPN | english version english version  
Герб на Република БългарияМинистерство на икономиката, енергетиката и туризмаПромишленост, търговия, туризъм, енергетика, интеграция, предприемачество, приватизация
Начало Икономическа политика Търговия Предприемачество Туризъм Енергетика
26.10.2016 г. 
 начало / европейска интеграция / програми и проекти
Европейска интеграция
Програми и проекти


за контакти:

Дирекция "Външноикономическа политика"
Дияна Найденова
ул."Княз Александър I"12
тел. 940 7761; 7018
факс 9814915
d.naidenova@mee.government.bg

Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
Антония Доросиева
ул."Славянска" 8
тел. 940 7367
факс 9811719
a.dorosieva@mee.government.bg
Изпълнителна агенция по програма ФАР

Донорски програми
15.07.2010г. МИЕТ съвместно с Фондация "Д-р Антон Калоянов" Обявява конкурс по документи За едногодишна специализация, започваща през есента на 2010 г., на 1 (един) млад български химик във Федерална Република Германия със стипендия на Фондация "Д-р Антон Калоянов", Мюнхен.

 © Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България  CNsys PLC, 2001