Стартиране на бизнес
Сортирай по азбучен ред:
 
Избор на правна форма, документи и процедура по регистрация
Тук можете да разберете какви са изборите пред Вас, както и нужната документация за регистрация...
Избор и запазване на фирма
Тук можете да разберете каква е процедурата при избора и запазването на име на Вашето дружество...
Регистрация на дружество по Закона за данъка върху добавена стойност
Тук можете да разберете защо е важно и кога е необходимо да се регистрирате по ДДС в България...
Регистрация на фискален апарат
Тук можете да разберете изискванията и процедурата при регистрация на фискално устройство ...
Вписване на договор за наем с нотариална заверка в Имотния регистър
Тук може да научите как да впишете договор за наем на недвижим имот в Имотния регистър и какви ползи Ви носи това ...
Издаване на сертификат за противопожарна безопасност
Повече за издаването на сертификат за противопожарна безопасност можете да видите тук ...
Присъединяване към топлопреносната мрежа на обекти за небитови нужди
Тук може да разберете как протича присъединителната процедура към топлопреносните мрежи за небитови нужди ...
Присъединяване към водоснабдителните мрежи
Тук може да разберете как протича присъединителната процедура към водоснабдителните мрежи ...
Присъединяване към електрическите мрежи
Тук може да разберете как протича присъединителната процедура към електрическите мрежи ...
Присъединяване към газоразпределителната мрежа
Тук може да разберете как протича присъединителната процедура към газоразпределителните мрежи ...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg