Човешки ресурси
Сортирай по азбучен ред:
 
Назначаване на служители
Тук можете да намерите информация за видовете трудови договори, процедурата за назначаване, вкл. на граждани на други страни ...
Администриране на персонала
Тук можете на намерите информация, свързана със структурирането и администрирането на възнагражденията, видовете отпуски и др. ...
Прекратяване на трудови правоотношения
Тук можете да намерите информация за различните възможности за прекратяване на трудови правоотношения ...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg