Защита на личните данни
Сортирай по азбучен ред:
 
Защита на личните данни – обща информация
Тук може да научите какво наложи промяната на законодателството в областта на личните данни и какви са основните понятия в регламента...
Лични данни и тяхното обработване
Тук можете да научите повече кога можете да обработвате лични данни и в кои случаи Ви е нужно съгласието на лицето, чиито данни имате ...
Роли при обработването на лични данни
Тук можете да разберете при какви условия и в кои случаи сте обработващ или администратор на лични данни ...
Права и задължения на субектите на лични данни
Тук можете да научите какви права имат физическите лица, чиито данни обработвате...
Средства за защита
Тук можете научите по какъв начин сте длъжни да защитите сигурността на личните данни, които обработвате или администрирате ...
Необходими процедури при обработването на лични данни
Тук може да научите за основни процедури, които са необходими при обработване на лични данни ...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg