Индустриални паркове
Сортирай по азбучен ред:
 
Регистър на индустриалните паркове по чл. 21. (1) от Закона за индустриалните паркове
Регистърът на индустриалните паркове осигурява обмен на данни, документи и достъп до информация във връзка с вписването и публикуването им по електронен път...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg