Национална точка за контакт
Сортирай по азбучен ред:
 
Национална точка за контакт по EDF
Европейският фонд за отбрана се управлява пряко от Европейската комисия. С цел подпомагане на процеса по изпълнение на Европейския фонд за отбрана (EDF) Европейската комисия стартира процес по изгражд...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg