Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Връзка с инспектората
Как да се свържете с инспектората на МИ...
Отчет за предприетите действия
Информация за постъпили сигнали и отчет за предприетите действия от Инспектората на МИ...
Компетенции и правомощия на инспектората
Компетенции и правомощия на инспектората на Министерството на икономиката ...
Националният съвет по антикорупционни политики (НСАП)
Антикорупционен план на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г....
Нормативни и други документи
Нормативни и други документи, в съответствие с които се осъществява дейнoстта на Инспектората ...
Публичност и антикорупционни процедури
Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg