Процедури
Филтрирай по:
 
„Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”

Дата на обявяване: 30.11.2020
Крайна дата за подаване на документи: 14.12.2020
Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г....
 
Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 20.07.2020
Крайна дата за подаване на документи: 03.08.2020
Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката...
 
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 13.07.2020
Крайна дата за подаване на документи: 20.07.2020
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката...
 
„Доставка на пощенски бланки и пликове за нуждите на Министерство на икономиката“

Дата на обявяване: 13.07.2020
Крайна дата за подаване на документи: 20.07.2020
„Доставка на пощенски бланки и пликове за нуждите на Министерство на икономиката“...
 
“Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 02.06.2020
Крайна дата за подаване на документи: 12.06.2020
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на икономиката...
 
„Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 20.02.2020
Крайна дата за подаване на документи: 27.02.2020
„Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на икономиката”...
 
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 07.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 14.01.2020
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за Министерство на икономиката”...
 
Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен софтуер за защита на електронната поща F-Secure Inbound Protection за 600 потребителя за две години"

Дата на обявяване: 15.08.2019
Крайна дата за подаване на документи: 26.08.2019
процедура на пряко договаряне по чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет: „Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен софтуер за защита на електронната поща F-Secure Inbound Protecti...
 
„Дизайн, предпечат и изработка на печатни информационни материали, свързани с дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“

Дата на обявяване: 12.08.2019
Крайна дата за подаване на документи: 17.09.2019
„Дизайн, предпечат и изработка на печатни информационни материали, свързани с дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ - Поръчката е запазена по реда на чл. 12,...
 
„Закупуване и доставка на ИТ техника за нуждите на Министерство на икономиката по шест обособени позиции“

Дата на обявяване: 08.08.2019
Крайна дата за подаване на документи: 14.10.2019
Закупуване и доставка на ИТ техника за нуждите на Министерство на икономиката по шест обособени позиции...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg