Становища на АОП по запитвания
 • Запитване по чл. 19, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с № 04-19-117 от 12.03.2015 г.
  24.03.2015

  Запитване по чл. 19, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по отношение на приложимостта на чл. 16г от ЗОП

  zapitvane do AOP za CPV kod i 16g ot ZOP
 • Становище на АОП с вх. № 04-19-117 от 13.03.2015 г.
  24.03.2015

  Становище на АОП с вх. № 04-19-117 от 13.03.2015 г. относно приложимостта на чл. 16г от ЗОП

  stan AOP CPV kod i 16g pt ZOP
 • Запитване по чл. 19, ал. 2, т. 2 по ЗОП
  18.02.2015

  Запитване по чл. 19, ал. 2, т. 2 по ЗОП, изх. № 12-00-136/04.02.2015 г.

  Zapitvane AOP 12-00-136
 • Отговор от АОП, изх. № 04-00-47/09.02.2015 г.
  18.02.2015

  Отговор от АОП, изх. № 04-00-47/09.02.2015 г.

  Otgovor 12-00-136
 • Становище на АОП относно прилагането на чл. 47, ал. 10 от ЗОП (вх. № Т 12-00-359 от 20.10.2014 г.)
  06.11.2014

  Становище на АОП с вх. № Т 12-00-359 от 20.10.2014 г.

  otgovor_aop_chl.47,_al._10_ot_zop
 • Запитване до АОП с изх. №Т 12-00-359 от 29.09.2014 г.
  06.11.2014

  Запитване от Министерството на икономиката и енергетиката до АОП относно прилагането на чл. 47, ал. 10 от Закона за обществените поръчки

  zapitvane do AOP
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg