Събиране на оферти с обява
Филтрирай по:
 
„Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката по три обособени позиции”

Дата на обявяване: 23.10.2019
Крайна дата за подаване на документи: 04.11.2019
Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката по три обособени позиции...
 
„Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 26.07.2019
Крайна дата за подаване на документи: 09.08.2019
Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на Министерство на икономиката...
 
„Изработване на електронен регистър по чл.16, ал.1 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“

Дата на обявяване: 09.07.2019
Крайна дата за подаване на документи: 05.08.2019
Изработване на електронен регистър по чл.16, ал.1 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход...
 
„Извършване на текущи ремонти в сградите на Министерство на икономиката“

Дата на обявяване: 15.05.2019
Крайна дата за подаване на документи: 07.06.2019
Извършване на текущи ремонти в сградите на Министерство на икономиката...
 
„Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи за нуждите на Министерство на икономиката по две обособени позиции: 1. Доставка на хигиенни и почистващи материали и консумативи, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 2. Дос

Дата на обявяване: 17.01.2019
Крайна дата за подаване на документи: 28.01.2019
„Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи за нуждите на Министерство на икономиката по две обособени позиции: 1. Доставка на хигиенни и почистващи материали и консумативи, ...
 
„Демонтаж на съществуваща климатична техника, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова климатична техника, за нуждите на Регионалните структури на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Дата на обявяване: 14.12.2018
Крайна дата за подаване на документи: 03.01.2019
Демонтаж на съществуваща климатична техника, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова климатична техника, за нуждите на Регионалните структури на Главна дирекция „Евр...
 
„Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 07.12.2018
Крайна дата за подаване на документи: 14.12.2018
Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Министерство на икономиката...
 
„Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката по две обособени позиции”

Дата на обявяване: 19.10.2018
Крайна дата за подаване на документи: 30.10.2018
Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката по две обособени позиции, по позиция №2 „Осигуряване на застраховки на сухопътните превозни средства, собственост на Министерство...
 
"Продължаване правото на ползване и техническа поддръжка на специализирани софтуерни продукти“ по три обособени позиции: 1. „Подновяване на техническата поддръжка (Support & Subscription) на съществуващи VMware лицензи за две години“; 2. „Продължаване пра

Дата на обявяване: 15.05.2018
Крайна дата за подаване на документи: 04.06.2018
Продължаване правото на ползване и техническа поддръжка на специализирани софтуерни продукти по три обособени позиции....
 
„Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8“

Дата на обявяване: 14.03.2018
Крайна дата за подаване на документи: 29.03.2018
Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8“...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg