Публични покани
Филтрирай по:
 
„Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на МИ”

Дата на обявяване: 28.03.2016
Крайна дата за подаване на документи: 06.04.2016
Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на МИ...
 
„Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката“ по две обособени позиции

Дата на обявяване: 18.02.2016
Крайна дата за подаване на документи: 01.03.2016
Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката“ по две обособени позиции: Позиция 1: Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката Позиция 2: О...
 
„Внедряване на система за електронна сигурност на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 15.01.2016
Крайна дата за подаване на документи: 26.01.2016
Внедряване на система за електронна сигурност на Министерство на икономиката...
 
„Осъвременяване на вътрешната Интранет страница и системата за управление на потребителски заявки на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 08.12.2015
Крайна дата за подаване на документи: 16.12.2015
Осъвременяване на вътрешната Интранет страница и системата за управление на потребителски заявки на Министерство на икономиката...
 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЪТНИ КАРТИ, СВЪРЗАНИ С ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ В ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Дата на обявяване: 11.11.2015
Крайна дата за подаване на документи: 20.11.2015
РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЪТНИ КАРТИ, СВЪРЗАНИ С ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ В ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ...
 
"Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката" при четири обособени позиции:

Дата на обявяване: 11.11.2015
Крайна дата за подаване на документи: 20.11.2015
"Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката" при четири обособени позиции: 1. Застраховка на имущество 2. Застраховка „Гражданска отговорност” 3. Застраховка „Злополук...
 
“Продължаване правото на ползване и поддръжка на специализирани софтуерни продукти за нуждите на Министерството на икономиката" по три обособени позиции

Дата на обявяване: 30.10.2015
Крайна дата за подаване на документи: 10.11.2015
Продължаване правото на ползване и поддръжка на специализирани софтуерни продукти за нуждите на Министерството на икономиката по три обособени позиции...
 
Ремонт на паркинг и тротоарна настилка пред административната сграда на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8

Дата на обявяване: 22.10.2015
Крайна дата за подаване на документи: 02.11.2015
Ремонт на паркинг и тротоарна настилка пред административната сграда на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8...
 
"Проект "stARTsIII" – обучение по предприемачество и създаване на тренировъчни предприятия в училищата по изкуствата и спортните училища"

Дата на обявяване: 20.10.2015
Крайна дата за подаване на документи: 30.10.2015
Обучение по предприемачество и създаване на тренировъчни предприятия в училищата по изкуствата и спортните училища по проект "stARTsIII"...
 
Извършване на хамалски услуги в административни сгради на Министерството на икономиката, находящи се в гр. София, ул. "Княз Александър І" № 12, ул. "Славянска" № 8, ул. "Леге" № 2 и № 4, ул. "6-ти септември" № 21 и ул. "Лъчезер Станчев" № 13

Дата на обявяване: 19.03.2015
Крайна дата за подаване на документи: 31.03.2015
Извършване на хамалски услуги в административни сгради на Министерството на икономиката, находящи се в гр. София, ул. "Княз Александър І" № 12, ул. "Славянска" № 8, ул. "Леге" № 2 и № 4, ул. "6-ти сеп...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg