Публични покани за избор на членове на органи за управление и контрол в публичните предприятия
Филтрирай по:
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 27.08.2021
Крайна дата за подаване на документи: 07.09.2021
На основание чл. 21 и във връзка § 3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 - 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономик...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, гр. Сопот с ЕИК 129007111

Дата на обявяване: 25.08.2021
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (по-долу само ЗПП), във връзка с решенията, отразени в Протокол № 959 от проведено на 20.08.2021 г. заседание, съветът на директорите на ...
 
Публична покана за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на "Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 06.08.2021
Крайна дата за подаване на документи: 16.08.2021
Публична покана за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на "Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД, гр. София...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 19.07.2021
Крайна дата за подаване на документи: 29.07.2021
На основание чл. 21 и във връзка § 3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 - 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономик...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 09.07.2021
Крайна дата за подаване на документи: 19.07.2021
На основание чл. 21 и във връзка §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 - 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономика...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ (НКИЗ ЕАД)

Дата на обявяване: 06.07.2021
Крайна дата за подаване на документи: 16.07.2021
На основание чл. 21 и във връзка §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 - 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономика...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 28.06.2021
Крайна дата за подаване на документи: 08.07.2021
На основание чл. 21 и във връзка §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 - 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономика...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове (представители на държавата) на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 05.03.2021
На основание чл. 21 и във връзка §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 - 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономика...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък, ЕИК 833066695

Дата на обявяване: 05.03.2021
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в ...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот с ЕИК 129007111

Дата на обявяване: 05.03.2021
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с решенията, отразени в Протокол № 855 от проведено на 08.02.2021 г. заседание, съветът на директорите на „Държавна кон...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg