Процедури
Филтрирай по:
 
Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване при служебните пътувания

Дата на обявяване: 06.04.2016
Крайна дата за подаване на документи: 16.05.2016
„Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване при служебните пътувания във връзка с управление и изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособ...
 
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води"Д за нуждите на МИ в три обособени позиции

Дата на обявяване: 06.04.2016
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МИ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води ...
 
Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти, предоставени за управление на Министерството на икономиката , находящи се в гр. София, присъединени към топлопреносната мрежа

Дата на обявяване: 28.03.2016
Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти, предоставени за управление на Министерството на икономиката , находящи се в гр. София, присъединени към топлопреносната мрежа...
 
Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Инов„ации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.” с две обособени позиции:

Дата на обявяване: 03.02.2016
Крайна дата за подаване на документи: 17.03.2016
Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.” с две обособени позиции: 1 „Анализ на потребностите от обучение и провеждане на...
 
„Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“

Дата на обявяване: 28.01.2016
Крайна дата за подаване на документи: 31.03.2016
Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“...
 
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-445/12.11.2015г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери с

Дата на обявяване: 25.01.2016
Крайна дата за подаване на документи: 04.02.2016
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-445/12.11.2015г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, ...
 
"Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-446/12.11.2015г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери с

Дата на обявяване: 25.01.2016
Крайна дата за подаване на документи: 03.02.2016
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-446/12.11.2015г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, ...
 
Закупуване и доставка на офис техника за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, по обособени позиции

Дата на обявяване: 12.01.2016
Крайна дата за подаване на документи: 21.03.2016
Закупуване и доставка на офис техника за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, по обособени позиции: 1. „Закупуване и доставка на принтери А4 и мобилни принтери“; ...
 
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-435/03.11.2015 г. за обществена поръчка с предмет: "Услуги по почистване, щадящи околната среда"

Дата на обявяване: 28.12.2015
Крайна дата за подаване на документи: 08.01.2016
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-435/03.11.2015 г. за обществена поръчка с предмет: "Услуги по почистване, щадящи околната среда"...
 
"Провеждане на социологически проучвания за изпълнение и мониторинг и оценка на Годишните планове за действие по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" във връзка с изпълнението на Националната комуникационна стратегия

Дата на обявяване: 15.12.2015
Крайна дата за подаване на документи: 25.01.2016
Провеждане на социологически проучвания за изпълнение и мониторинг и оценка на Годишните планове за действие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на Нацио...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg