Покани
Филтрирай по:
 
Осъвременяване на системата за управление на потребителските заявки на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 08.04.2016
Крайна дата за подаване на документи: 15.04.2016
Министерство на икономиката отправя покана към всички заинтересовани лица за изпълнение на услуга: "Осъвременяване на системата за управление на потребителските заявки на Министерство на икономиката"....
 
„Периодична доставка на български и чуждестранни, ежедневни и периодични информационни печатни издания“

Дата на обявяване: 04.12.2015
Министерството на икономиката (МИ), гр. София, ул. „Славянска” № 8 публикува покана за събиране на оферти за възлагане обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на български и чуждестранни, е...
 
„Комбиниран медиен мониторинг, включващ следните компоненти: печатен клипинг, радио мониторинг, телевизионен мониторинг и интернет мониторинг“

Дата на обявяване: 04.12.2015
Министерство на икономиката отправя покана към всички заинтересовани лица за изпълнение на услугата: „Комбиниран медиен мониторинг, включващ следните компоненти: печатен клипинг, радио мониторинг, тел...
 
Oрганизиране на националния финал на конкурса Th13teen Arts, провеждане на обучение за подобряване на презентационните умения и поведението на сцена пред инвеститори за двама души и организиране на пътуване по маршрута София-Копенхаген-София и две нощувки

Дата на обявяване: 22.07.2015
Крайна дата за подаване на документи: 24.07.2015
Министерство на икономиката отправя покана към всички заинтересовани кандидати за изпълнение на услуга свързана с изпълнението на проект Th13teen Arts...
 
Осигуряване на интернет достъп за Регионалните сектори на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 09.02.2015
Крайна дата за подаване на документи: 13.02.2015
Предметът на услугата е осигуряване на достъп до интернет за нуждите на Министерството на икономиката,което включва инсталиране, конфигуриране и тестване. ...
 
Осигуряване на интернет достъп до следните адреси в град София - ул „Славянска” 8, ул. „Княз Александър I” 12, ул. и ул. „6 септември” 21

Дата на обявяване: 09.02.2015
Крайна дата за подаване на документи: 13.02.2015
Инсталиране, конфигуриране и тестване на достъп до Интернет за нуждите на Министерството на икономиката до следните адреси в град София - ул „Славянска” 8, ул. „Княз Александър I” 12, ул. и ул. „6 сеп...
 
Осигуряване на некомутируем достъп до Интернет за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 09.02.2015
Крайна дата за подаване на документи: 13.02.2015
Инсталиране, конфигуриране, тестване и абонаментно поддържане на некомутируем достъп до Интернет за нуждите на Министерството на икономиката....
 
Изпълнение на услуга с предмет: "Комбиниран медиен мониторинг, включващ следните компоненти: печатен клипинг, радио мониторинг, телевизионен мониторинг и интернет мониторинг"

Дата на обявяване: 13.01.2015
"Комбиниран медиен мониторинг, включващ следните компоненти: печатен клипинг, радио мониторинг, телевизионен мониторинг и интернет мониторинг"...
 
Изпълнение на услуга с предмет: "Абонамент за български и чуждестранни вестници и списания"

Дата на обявяване: 07.01.2015
Министерството на икономиката, гр. София, ул. "Славянска" № 8 публикува покана с предмет: "Абонамент за български и чуждестранни вестници и списания"....
 
Изпълнение на услуга с предмет: "Изготвяне на рецензия на "Окончателен геоложки доклад за находище "Спасово" с изчислени запаси и перспективни ресурси към 20.02.2014 г."

Дата на обявяване: 08.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 10.10.2014
Изпълнение на услуга с предмет: "Изготвяне на рецензия на "Окончателен геоложки доклад за находище "Спасово" с изчислени запаси и перспективни ресурси към 20.02.2014 г." ...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg