Административно обслужване
Филтрирай по:
 
 
Плащания
Дирекция: Административно обслужване
Можете да заплатите услугите, предоставяни от Министерството на икономиката и индустрията в Центъра за административно обслужване чрез ПОС – терминал, по банков път или в средата за електронни плащания
 
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерство на икономиката и индустрията
Дирекция: Административно обслужване
Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в Министерството на икономиката и индустрията уреждат въпроси, свързани с предоставяните от министерството административни услуги и регулират взаимодействието между звената
 
Комплексно административно обслужване
Дирекция: Административно обслужване
Във връзка с измененията в Административнопроцесуалния кодекс, в сила от 25 март 2015 г., Министерството на икономиката и индустрията прилага комплексно административно обслужване при предоставянето на административни услуги и осигурява възможност за устн
 
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги
Дирекция: Административно обслужване
Резултати от измерването на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерството на икономиката и индустрията
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg