Най-често срещани въпроси и отговори
Филтрирай по:
 
 
Най-често срещани въпроси и отговори
Дирекция: Административно обслужване
Системата "Най-често срещани въпроси и отговори" подпомага и насочва потребителите на административни услуги на Министерството на икономиката и индустрията за процеса на обслужване, често срещани ситуации, препоръки за реакция и др.
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg