Харта на клиента
 

С лице към хората

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

Хартата е утвърдена със Заповед № РД-16-854/10.09.2020г. и изменена със Заповед № РД-16-55/ 02.03.2022г. на министъра на икономиката и индустрията.

Публикувана е на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията и е поставена на информационното табло в Центъра за административно обслужване (сградата на министерството в гр. София, ул. „Славянска“ № 8).

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg