Анкетна карта

1. Досега използвали ли сте услугите, предоставяни от МИИ?

 • Да
 • Не

2. Посочените срокове за изпълнение на услугите спазват ли се?

 • Да
 • Не

3. От къде получихте информация за предоставяните от МИИ услуги?

 • От обслужващите служители
 • От информационните табла в МИИ
 • От интернет сайта
 • По друг начин

4. Лесно ли се намира информация за услугите на МИИ?

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

5. Служителите от Центъра за административно обслужване (ЦАО) са се отнесли към Вас:

 • Вежливо и с уважение
 • С разбиране на проблема
 • Формално и нелюбезно

6. Доволни ли сте от бързината, с която Ви обслужват служителите от ЦАО?

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

7. Според Вас служителите, които Ви обслужват, достатъчно компетентни ли са?

 • Да
 • Не

8. Ако отговора на предишния въпрос е "не", моля конкретизирайте за кои служители:

 • От ЦАО
 • Други служители на МИИ

9. Моля, оценете качеството на обслужването при нас:

 • Отлично
 • Добро
 • Незадоволително
 • Не мога да преценя

10. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

 • Достъп до информация
 • Качество на предоставяната информация
 • Отношение на служителите към клиента
 • Качество на обслужването
 • Друго (посочете)
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg