Услуги, предоставяни от министерството
Филтрирай по:
 
 
 
294 Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
294 Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание
 
295 Издаване на разрешения за временен износ и реимпорт/ временен внос и реекспорт на продукти, свързани с отбраната, предназначени за участие в търговски изложения в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпрост
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за участие в изложения на отбранителна техника в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
 
321 Издаване на разрешения за превоз на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за превоз на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
 
324 Издаване на разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на технологиите/изделията, изброени в приложение II на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи п
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
324 Издаване на разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на технологиите/изделията, изброени в приложение II на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи п
 
505 Издаване на международни сертификати за внос на изделия и технологии с двойна употреба
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на международни сертификати за внос на изделия и технологии с двойна употреба
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg