Парламентарен контрол
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
26 април 2021
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Явор Божанков
ОТНОСНО: сключени договори чрез "Софийска стокова борса"...
16 март 2021
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Явор Божанков
Относно: Междуфирмена и задлъжнялост на физическите лица...
16 март 2021
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Явор Божанков
Относно: чуждестранните инвестиции в област Велико Търново...
11 март 2021
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-жа Дора Янкова
Относно: изпълнението на мярката "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по ОПИК...
01 март 2021
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-жа Светла Бъчварова
Относно: Външната търговия с преработени плодове...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg