Политически кабинет
 
Ирина Щонова
Заместник-министър
 
Димитър Данчев
Заместник-министър
 
Янко Топалов
Заместник-министър
 
Станислава Ялъмова
Началник на политически кабинет
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg