Правилници
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Правилник за състава и организацията на работа на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж към министъра на икономиката
Съветът е съвещателен орган към министъра за сътрудничество с ръководствата на базовата индустрия в страната за устойчиво развитие на българската икон ...
 
Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии
Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии ...
 
Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите /2015/
Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите /2015/ ...
 
Правилник за прилагане на ЗОП
Правилник за прилагане на ЗОП ...
 
Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба ...
 
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите относно насърчаването на инвестициите в ДМА и НМА и ра ...
 
Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия ...
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg