Постановления
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Постановление на Министерски Съвет № 204 от 19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос
Постановление на Министерски Съвет № 204 от 19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологии ...
 
Постановление № 18 от 1 февруари 2011 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита
С постановлението се уреждат процедурата за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури (ЕКИ), разположени на територията на Р ...
 
Постановление № 4 на МС от 19.01.2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи
Определя списък на обектите по § 1, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 181 на МС от 2009 г. за определяне на стратегич ...
 
Постановление № 165 на МС от 14.07.2004 г.
Постановление № 165 на МС от 14.07.2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на ин ...
 
Постановление № 180 на МС от 1.08.2005 г.
Постановление № 180 на МС от 1.08.2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара н ...
 
Постановление № 307 на МС от 27.12.1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО)
Постановление № 307 на МС от 27.12.1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска ...
 
Постановление № 180 на МС от 1.08.2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Постановление № 180 на МС от 1.08.2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара н ...
 
 
Приложение I на Постановление на Министерски съвет № 152 от 27.07.2017 г. (Списък на продуктите, свързани с отбраната)
Приложение I на Постановление на Министерски съвет № 152 от 27.07.2017 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на издели ...
 
Приложение II на Постановление на Министерски съвет № 152 от 27.07.2017 г. (Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос)
Приложение II на Постановление на Министерски съвет № 152 от 27.07.2017 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на издел ...
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg