Директиви и регламенти
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
 
 
 
 
 
Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)
Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на ч ...
 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар
Приета на 12 декември 2006 г., в сила от 28.12.2006 г. (ОJ L 376, стр. 36 от 27.12.2006 г.). Целта на Директивата е да спомогне за подобряване функцио ...
 
 
Регламент (ЕО) № 1050/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на калиев хлорид с произход от Беларус и Русия
Относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на калиев хлорид с произход от Беларус и Русия ...
 
Регламент (ЕО) № 139/2008 на Комисията за изменение на приложения I, II, III, V и VII към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни
Регламент (ЕО) № 139/2008 на Комисията от 15 февруари 2008 година за изменение на приложения I, II, III, V и VII към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съве ...
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg