Структура
 

По право председател на Съвета е министърът на икономиката, заместник-председатели на Съвета са заместник-министърът на икономиката и представител,  излъчен от браншовите организации. Те, заедно и поотделно, ръководят и отчитат пред Съвета работата на експертите групи.

постоянни членове Съвета с право на глас са представители на:

 • Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори;
 • Българската асоциация на металургичната индустрия;
 • Българската минно-геоложка камара;
 • Българска камара на химическата промишленост;
 • Българска браншова камара-машиностроене;
 • Българска асоциация на електротехниката и електрониката;
 • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
 • Българската стопанска камара;
 • Асоциацията на индустриалния капитал в България;
 • Българска търговско-промишлена палата;
 • Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Постоянният състав на Съвета включва и експерти от Министерството на икономиката и секретариата, без право на глас.

В работата на Съвета, по изрична писмена покана на председателя или негов заместни, в отделни тематични заседания вземат участие без право на глас и представители на:

 • Министерство на финансите;
 • Министерство на енергетиката;
 • Министерство на околната среда и водите;
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
 • Министерство на труда и социалната политика;
 • Министерство на образованието и науката;
 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщението.

Ръководителите на ведомствата и организациите определят лицата, които ще участват в Съвета.

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg