Дневен ред на заседанията на Съвета
 

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 03.05.2012 г.

Дневен ред за заседание на Консултативния съвет - 29.05.2012 г.

Дневен ред за заседание на Консултативния съвет - 06.06.2012 г.

Дневен ред за заседание на Консултативния съвет - 28.06.2012 г.

Дневен ред за заседание на Консултативния съвет - 26.07.2012 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 27.09.2012 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 25.10.2012 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 29.11.2012 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 17.01.2013 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 07.02.2013 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 16.05.2013 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 09.12.2013 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 29.01.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет -30.03.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет - 29.04.2015 г

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет - 27.05.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет - 29.07.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет - 30.09.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет - 09.12.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет - 07.03.2017 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет - 14.09.2017 г.

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg