Наредби
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
 
Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки
Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки ...
 
Наредба № 16-437 за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., изм. и доп., бр. 18 от 22.02.2013 г., в сила от 22.02.2013 г., бр. 39 от 29.05.2015 г., в сила от 29.05.2015 г ...
 
 
 
Наредба за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти
С наредбата се урежда дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструме ...
 
Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти
Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторни инструменти ...
 
Наредба № 9 от 14.08.1998 г. за условията и реда за заплащане на възнагражденията на вещите лица от списъка по § 4 от ЗОСОИ
Наредба № 9 от 14.08.1998 г. за условията и реда за заплащане на възнагражденията на вещите лица от списъка по § 4 от ЗОСОИ ...
 
Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)
С наредбата се уреждат организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), условията и редът за вписване, подлежащите на вписване обс ...
 
Наредба за възлагане на специални обществени поръчки
Наредба за възлагане на специални обществени поръчки с компенсаторни споразумения ...
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg