Финансови средства на търговските дружества
Сортирай по азбучен ред:
 
Прилагане на правилата за избор на финансови институции
Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането на правила за избор на изпълнител за преодставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции (по тримесечия)...
Наличие на концентрация на финансови средства
Наличие на концентрация на финансови средства по т. 3 от Правилата за избор на финансова/кредитна институция...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg