Защита на потребителите
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Политика за защита на потребителите
Министерство на икономиката и индустрията провежда политика, която има за цел да осигури защитата на основните права на потребителите...
Безопасност на потребителите
Защитата срещу рискове от придобиване на стоки и услуги...
Защита на икономическите интереси на потребителите
Правно регламентиране на редица търговски практики и похвати...
Способи за уреждане на потребителски спорове
Достъп на потребителите до съдебни и извън съдебни процедури за защита на техните права. Помирителни комисии. Защита на индивидуалните и колективни интереси на потребителите....
Сдружения на потребителите
Неправителствен сектор...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg