Търговски дейности
Сортирай по азбучен ред:
 
Реклама и продажби
Тук можете да разберете повече за законовите изисквания, свързани с рекламата и продажбите в търговската дейност...
Електронна търговия
Тук може да получите ценна информация относно ръководенето и управлението на електронната търговия...
Дейности, свързани с внос и износ
Тук можете да откриете повече информация относно правилата, приложими при извършването на презгранични дейности – транспорт ...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg