Промени в структурата на бизнеса
Сортирай по азбучен ред:
 
Изменения на дружествения договор
Тук може да научите повече за процедурата по изменение на дружествения договор ...
Прехвърляне на дружествен дял
Тук ще можете да научите какво е дружествен дял и каква е процедурата за прехвърляне на дружествен дял...
Смяна на управител
Тук може да научите повече за ролята на управителя в дружеството с ограничена отговорност (ООД) и каква е процедурата по смяна на управителя...
Приемане на нов съдружник/изключване на съдружник
В тази секция ще намерите следната информация: Какъв е начинът за приемането на нов съдружник? Какъв е начинът за изключване на съдружник? ...
Преобразуване на дружеството чрез промяна на правната форма
В тази секция ще намерите повече информация за процедурата и етапите по промяна на правната форма...
Прехвърляне на предприятие
Тук може да научите повече за процедурата по прехвърляне на предприятие...
Процедура по преобразуване (вливане, сливане, разделяне и отделяне)
В тази секция ще намерите следната информация: Каква е същността на преобразуването чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне? Какъв е редът за преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отд...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg